NOBCO heeft sinds 2016 een eigen benchmarkonderzoek. Hiermee beschikken we over betrouwbare informatie over de ontwikkelingen in de Nederlandse markt voor coaching. Ruim 1.400 beroepscoaches namen deel aan deze editie van het benchmarkonderzoek.

Samenvatting benchmark

De top vijf van coachvragen bestaat uit werkgerelateerde thema’s: 

  1. Werk-privé-balans;
  2. Zelfontplooiing; 
  3. Loopbaan en carrière; 
  4. Stress of burn-out;
  5. Samenwerking met collega’s.

We zien dat coaching niet alleen probleemoplossend wordt ingezet, maar ook toekomstgericht, met een nadruk op ontwikkeling.

Levenservaring

De coaches zijn voor het overgrote deel hoogopgeleid. Met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar brengen ze veel levenservaring in. De respondenten werken gemiddeld al zo’n tien jaar in het vak. Ze werken overwegend vanuit hun eigen onderneming, al dan niet gecombineerd met een functie in loondienst.

Nagenoeg elke respondent is aangesloten bij een beroepsorganisatie en heeft één of meerdere coachopleidingen gevolgd. Zij vinden intervisie en supervisie essentieel voor de professionaliteit van coaches en 84% van hen geeft aan maar liefst zeventien uur per jaar deel te nemen aan een intervisiegroep.

Een coachtraject bevat gemiddeld zeven á acht sessies van 80 minuten, met een doorlooptijd van vier tot zes maanden. Ruim de helft van de coachtrajecten wordt vergoed door de werkgever van de coachee. De meeste sessies vinden plaats op de werkplek van de coach. In lijn met de maatregelen van 2020 zien we een sterke toename van de inzet van online coaching. Ten opzichte van 25% in 2018, geeft 73% van de coaches nu aan gebruik te maken van een webcam.

Factsheets met kerncijfers van afgelopen benchmarkonderzoeken