NOBCO vindt het belangrijk om personen of organisaties te eren die op een buitengewone manier bijdragen aan de professionalisering van het coachvak. Daarom is sinds 2016 een award ingesteld: de ‘NOBCO Quality Award’ (NQA). Mensen en organisaties die zich op bijzondere wijze inzetten voor de professionalisering van het coachvak komen in aanmerking voor de NQA. Betrokken, bevlogen mensen die een ongelofelijke berg tijd, energie en ideeën stoppen in het vak. Zonder hen zou het coachvak in Nederland zich niet zo ver ontwikkeld hebben, qua onderzoek, zichtbaarheid en professionaliteit. Deze mensen en organisaties verdienen het om in de spotlights te staan voor hun ‘outstanding performance’.

Ieder jaar kunnen kandidaten tot 15 september worden genomineerd. Het is de intentie om de NQA uit te reiken tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, de 2e vrijdag van januari.

Criteria waar naar wordt gekeken:

 • Bijdrage aan/voor coaches;
 • Bijdrage aan/voor de branche (zichtbaarheid);
 • Bijdrage aan de ontwikkeling van het vak/de innovatie;
 • Wetenschappelijke bijdrage;
 • Overige bijdragen (bijvoorbeeld: vrijwilligers, naar coachees, in buitenland,…)

Lara Solms winnaar NOBCO Quality Award 2023

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) heeft uit de drie genomineerden Lara Solms uitgeroepen tot winnaar van de NOBCO Quality Award 2023. Met deze prijs eert NOBCO haar voor haar buitengewone bijgedrage aan de professionalisering van het coachvak.

Lara Solms promoveerde op een proefschrift waarin zij onderzoek deed naar de vraag of en hoe coaching werkt bij medici. Ze publiceerde diverse artikelen waarin zij de positieve effecten van coaching aantoonde op het welzijn van medici. Ze is op dit moment (2024) lid van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van NOBCO. De jury roemt haar nu al respectabele staat van dienst binnen wetenschappelijk onderzoek naar coaching en noemt haar een grote belofte voor de toekomst. Ze is inspirerend voor anderen als het gaat om de verbinding tussen onderzoek en coaching.

Jury

De jury heeft een roulerend karakter en wordt gevormd door NQA-winnaars. De jury telt drie leden, het oudst zittende lid is voorzitter en treedt automatisch af als een nieuwe NQA-winnaar wordt benoemd. Daarmee is een NQA-winnaar automatisch jurylid voor de volgende drie NQA’s.

De jury besluit of de kwaliteit van de genomineerden het rechtvaardigt om tot uitreiking van de NQA over te gaan. Het kan voorkomen dat de jury besluit dat de NQA niet wordt uitgereikt.

Samenstelling jury

 • Marijke Lingsma (voorzitter), NQA-winnaar 2020
 • Ien van der Pol, NQA-winnaar 2022
 • Lara Solms, NQA-winnaar 2023

Procedure 2024

 • Nomineren gebeurt door het noemen dan de voor en achternaam van de kandidaat en een korte toelichting waarom deze kandidaat de NQA verdient. Dit kan in twee zinnen, waarin ook genoemd wordt op welk criterium of criteria de kandidaat een bijdrage heeft geleverd.
 • Tot 15 september 2024 kunnen kandidaten worden voorgedragen.
 • Alleen kandidaten die door een ander worden genomineerd, worden voorgelegd aan de jury.
 • De genoemde jury brengt deze lijst met genomineerden terug tot 3 kandidaten.
 • Deze 3 kandidaten zetten we in de ‘spotlights’. Hun bijdrage aan het coachvak wordt door de jury uitgebreid bekeken, waarna zij 1 winnaar kiezen.
 • Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2025 zal de Award worden uitgereikt aan de winnaar.
 • De NQA-jury vergadert vertrouwelijk. Informatie over kandidaten wordt op geen enkele wijze naar buiten uitgedragen. Alleen over een eventuele winnaar wordt informatie aan de NOBCO-voorzitter gegeven.

Aanmelden

Iedere professional uit de coachbranche kan worden genomineerd voor de ‘NOBCO Quality Award'. Een kandidaat kan worden voorgedragen middels dit formulier of door het sturen van een naam en korte toelichting naar info@nobco.nl onder vermelding van NQA. In de toelichting staat het criterium of de criteria vermeld waarop deze kandidaat een bijdrage heeft geleverd. Alleen kandidaten die door een ander worden genomineerd worden voorgelegd aan de jury.

Ontvangers van de NOBCO Quality Award

Margreet Steenbrink

Oud-bestuurslid Margreet Steenbrink ontving als eerste de NOBCO Quality Award in 2016 voor haar baanbrekende werk als NOBCO-bestuurslid. Margreet heeft zich 8 jaar lang onophoudelijk ingezet om coachopleidingen in Nederland zich te laten certificeren met het internationale EQA-keurmerk. Daarnaast heeft zij talloze bijeenkomsten georganiseerd voor NOBCO-coaches en is zij als EMCC-council member van 2010 tot 2016 betrokken geweest bij de samenwerking tussen NOBCO en de Europese koepelorganisatie.

Drs. Alexander Vreede

Drs. Alexander Vreede (oud-voorzitter NOBCO) is uitgeroepen tot winnaar van de NOBCO Quality Award 2019. Tijdens het acht jaar durende voorzitterschap (2004- 2012) van Alexander Vreede groeide NOBCO uit tot een professionele beroepsorganisatie met 2000 aangesloten coaches. Vreede heeft zich hard gemaakt voor het Europese EIA-keurmerk, het oprichten van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, een professionele Klachtencommissie, de NOBCO Ethische Gedragscode en vervolgens de Internationale Ethische Code.

Lara Solms

Lara Solms is is uitgeroepen tot winnaar van de NOBCO Quality Award 2023. Zij promoveerde op een proefschrift waarin zij onderzoek deed naar de vraag of en hoe coaching werkt bij medici. Ze publiceerde diverse artikelen waarin zij de positieve effecten van coaching aantoonde op het welzijn van medici. Ze is op dit moment (2024) lid van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van NOBCO. De jury roemt haar nu al respectabele staat van dienst binnen wetenschappelijk onderzoek naar coaching en noemt haar een grote belofte voor de toekomst. Ze is inspirerend voor anderen als het gaat om de verbinding tussen onderzoek en coaching.

Prof. dr. Fred Korthagen

In november 2017 werd de NOBCO Quality Award uitgereikt aan Prof.dr. Fred Korthagen. Hij is 10 jaar is voor NOBCO actief geweest. In eerste instantie als lid van de Raad van Advies en later als lid van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek. Fred is een internationaal gelauwerde wetenschapper met oog voor de praktijk, hij is emeritus-hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Mede dankzij hem is NOBCO meer en meer gaan investeren in onderzoek.

Marijke Lingsma

Marijke Lingsma (master coach opleider en oprichter van trainingsbureau Coach Boulevard en auteur van meerdere standaardwerken over (team)coaching) is uitgeroepen tot winnaar van de NOBCO Quality Award 2020. Zij is een toonaangevende professional op het gebied van coaching. Door middel van talloze publicaties heeft zij, in samenwerking met anderen, het coachvak in Nederland op de kaart gezet en bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van dat vak. Haar kracht ligt in het vertalen van theoretische inzichten en modellen uit de pedagogiek en psychologie naar de praktijk en het aanreiken van praktische instrumenten.

Prof. dr. Yvonne Burger

Prof. dr. Yvonne Burger (coach, organisatieadviseur en hoogleraar aan de VU) heeft de NOBCO Quality Award 2018 in ontvangst mogen nemen. Yvonne is al vele jaren een actieve ambassadeur van het coachvak. Ze werkt op het snijvlak van praktijk en wetenschap, en ze stimuleert en faciliteert wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld naar de effectiviteit van (executive) coaching. Ook schrijft ze regelmatig boeken en artikelen over coaching. Yvonne weet de meerwaarde van coaching actief onder de aandacht te brengen, zowel binnen als buiten de directe coachbranche.


Ien van der Pol

Ien van der Pol uitgeroepen tot winnaar van de NOBCO Quality Award 2022. Ien van der Pol is een zeer gepassioneerd opleider met veel liefde voor mensen en voor het coachingsvak. Ze is meer dan 20 jaar actief geweest als coach en trainer en heeft een aantal zeer succesvolle boeken geschreven, zoals het zeer veel gelezen ‘Coachen als professie’ en het boek ‘Coaching essentials for managers’. Ze is oprichter van de Alba-academie, de eerste erkende EQA-opleiding, die ze jarenlang geleid heeft en waar inmiddels zeer veel coaches succesvol zijn opgeleid.