24
nov

13e NOBCO Symposium Coaching & Onderzoek - "Evidence-based practice in coaching"

Wetenschappelijk symposium
5 PE-punten
10:00 - 16:00
Online Downloaden als iCal

Informatie

campagnebeeld Symposium

Ben je benieuwd naar de laatste (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van onderzoek naar coaching? Op 24 november organiseren we de 13de editie van het NOBCO symposium Coaching en Onderzoek. 

Vanwege zowel de mogelijkheid die een online evenement biedt voor het uitnodigen van zowel nationale als internationale sprekers en de positieve reactie die ontvangen zijn hierop, hebben we wederom besloten om het symposium volledig online te organiseren.

Tijdens dit online Symposium brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar met bijdragen van o.a. Judith Semeijn, Kilian Wawoe, Marjolein Stefens en Tim Theeboom.

Wil jij weten hoe evidence-based practice jouw coaching kan versterken? Laat je dan inspireren tijdens dit event en reserveer je ticket.

Programma

10:00 - 10.30  Opening en inhoudelijke update CWO door David Brode MSc en Eddy de Waart MSc
10.30 - 11.15 

Keynote door prof. dr. Judith H. Semeijn, Open Universiteit

In deze keynote ga ik in op: wat is Duurzaam HRM? En wat betekent dit voor de coach? Ik zal laten zien dat Duurzaam HRM geen hype is maar een blijver (en waarom) en wat het betekent voor de verschillende niveaus waarop je kunt kijken naar het belang ervan: individueel, (supra)organisationeel en breder maatschappelijk en arbeidsmarkt gerelateerd. Coaches kunnen op elk niveau een rol spelen; we zullen interactief verkennen hoe dit kan en wat coaches daarvoor nodig hebben.

Bekijk hier de introductievideo van Judith Semeijn

11.15 - 11.30  Pauze
11.30 - 12.00 Netwerken rondom een inhoudelijk thema
12.00 - 13.15 Workshopronde
1. Omdat we toch echt geen therapeuten zijn: coaching vanuit een adult development perspectief. (Workshop), door Tim Theeboom, VU Center for Executive coaching

De kennisbasis voor coaching is sterk geworteld in de klinische psychologie. Er is echter een ander vakgebied dat onze aandacht verdient: de ontwikkelingspsychologie. Dat veld leert ons o.a. dat kinderen door verschillende ontwikkelingsstadia gaan waarin zij niet simpelweg steeds meer kennis toevoegen binnen hun referentiekader, maar waarin het referentiekader zelf radicaal verandert. Lang werd gedacht dat dergelijke “verticale” ontwikkeling ophield na de adolescentie. Echter weten we nu dat volwassenen ook door verschillende ontwikkelingsstadia gaan. Deze stadia bepalen hoe wij betekenisgeven aan onze realiteit en de mate waarin wij in staat zijn om te varen op ons innerlijk kompas i.p.v. oordelen van buitenaf. Ik weet niet hoe het voor u zit, in mijn praktijk liggen de “vragen achter de vraag” meestal in lijn met dergelijke complexe thema’s. Tijdens deze workshop duiken wij in de wondere wereld van adult development en exploreren wij hoe dit kennisgebied onze coachpraktijk kan verrijken.

2. Coach me if you can - Unethical client behavior and how to deal with it (ENG) (Workshop), door Sandra Diller, Privatuniversität Schloss Seeburg, Austria

The workshop will reflect on unethical client behavior in coaching, showing a model by Diller & Frey (2022) on what to expect as ethical issues in coaching overall and then diving deeper into the subject involving ethical issues coming from the client. While presenting some research in the area of unethical client behavior, ethical dilemmas in coaching, and other ethical issues, we will further reflect on how to deal with this subject. In this regard, we will learn to know the ACTION model of ethical decision making in coaching by Prof. Jonathan Passmore and a model of threat and defense by Prof. Eva Jonas. All three presented models can help for future ethical issues for own self-reflection or within a supervision

3. Meten is weten? Werkalliantie in de coachpraktijk. (Kennissessie), door Marjolein Stefens, Open Universiteit

Deze interactieve kennissessie richt zich op de onderwerpen waarnaar ik momenteel onderzoek verricht binnen mijn promotietraject. Specifiek zal de werkalliantie tussen coach en coachee aan bod komen. Volgens de literatuur is een goede werkalliantie van essentieel belang om coachsucces te bereiken. Om de werkalliantie te peilen kan onder andere gebruik worden gemaakt van scores op vragenlijsten, zoals die uit de Coaching Monitor. Maar wat zeggen deze scores nou eigenlijk? En kun je scores van meerdere peilmomenten zomaar met elkaar vergelijken? We gaan in op deze vragen aan de hand van een recente studie binnen mijn promotietraject. Verder buigen we ons over de vraag of de werkalliantie dezelfde rol vervult in face-to-face en online coaching. Deze sessie heeft als hoofddoel om aan de hand van uitwisseling tussen wetenschap en praktijk bij te dragen aan bewustwording met betrekking tot de rol van de werkalliantie in coaching en het in kaart brengen daarvan.

4. It’s a Match! How coaches are and what they do: does it matter for coaching effectiveness? (ENG) (Kennissessie), door Lara Solms, University of Amsterdam

In this knowledge session we will explore different process factors of coaching and their relevance for coaching success. Among new concepts, we will revisit familiar ones, such as the working alliance and the ‘klik’ between coach and client and will discuss: what makes a ‘klik’ between coach and client, and is a good relationship really all we need? We will also explore how specific client needs (what the client wants) and coaching behaviors (what the coach does) are linked to positive client change, such as goal attainment, resourcefulness, and well-being.
In this session, we will discuss the latest scientific evidence around coaching process factors and highlight how these factors relate to positive client change.

5. Nudging en Boosting in het Coachvak (Kennissessie), door Jason Gawke, PhD, WorkBoost 

Recente onderzoeken laten zien dat we ongeveer 300 keer per dag worden afgeleid door onze telefoon en dat de gemiddelde aandachtspan van de mens nu rond de 8 seconde ligt. Daarnaast is de manier waarop mensen informatie tot zich nemen drastisch veranderd: Waarin het eerst normaal was om je tijd voor iets te nemen, moet alles nu snel en bit-sized om weer door te kunnen gaan naar het volgende onderwerp. Hoe zorg je er als Coach voor dat je coachee in deze realiteit toch effectief kan werken aan zijn/haar doelen? Hoe geef je coachee dat duwtje in de rug om toch elke dag een beetje te werken aan zijn/haar ontwikkeling? Dr. Jason Gawke deelt zijn kennis met je op het gebied van psychologie en gedragswetenschappen om de waan van de dag in je voordeel te leren gebruiken. Concepten zoals nudging en boosting worden besproken en de achterliggende theorie wordt praktisch besproken.

6. Supervision - why does it matter? (ENG) (Workshop), door Po Lindvall, researcher and master practitioner coach

This presentation goes into the research behind and how the EMCC supervision standard emerged, as well as comparing the findings with current research. The research on supervision was quite rigorous, but we also looked into other occupations and professions use of supervision as a tool to secure the quality in services provided. The findings were very interesting and the research review showed that supervision did and makes a difference, but that there might also be other ways to improve our competences, as Continuous Professional Development. But one doesn’t exclude the other. 

Bekijk hier de introductievideo van Po Lindvall

7. Curiosity - The most powerful thing we own (ENG) (Kennissessie), door Dr Sandra Wilson & Dr Radomira Gilarova 

In this session we will share our curiosity about engagement in supervision and how that curiosity is the foundation on which we have built our research project.  We are curious to hear how you perceive supervision, how you experience supervision and to answer questions you may have about supervision.  We will share information on our research project and invite you reflect on the concept of supervision using symbolism and metaphor.

Bekijk hier de video van Sandra Wilson en Radomira Gilarova

13.15 - 13.45  Pauze
13.45 - 14.15  Netwerken rondom een inhoudelijk thema
14.15 - 14.45  Keynote door Kilian Wawoe
14.45 - 15.45 Paneldiscussie geleid door Charlotte van den Wall Bake
15.45 - 16.00  Afronding

Over de sprekers (overzicht wordt nog aangevuld)

 • Ass.-Prof. Dr. Sandra Diller, Privatuniversität Schloss Seeburg, Austria

foto+sandra+dillerSandra Diller is an Assistant Professor for Organisational Psychology at the Private University Seeburg Castle, a Postdoctoral researcher at the LMU Center for Leadership and People Management, and a Harnish researcher at the Institute of Coaching (IOC). She further is a certified coach (University of Salzburg, CoBeCe), trainer (LMU Munich), and mentor (LMU Munich, Center of Leadership and People Management). 
Sandra further teaches and trains in the field of personnel and leadership development. Besides several train-the-trainer seminars, she has been co-responsible for the coaching training and mentoring training. Since 2018, Sandra is part of the jury for the ICF Prism Award, honouring companies that implemented outstanding coaching programmes (more information: https://coachingfederation.org/prism-award).

 • Jason Gawke, PhD, WorkBoost & Universiteit Utrecht

Foto David GawkeDr. Jason Gawke is oprichter van de in 2022 bekroonde WorkBoost methodiek en WorkBoost software. De methodiek, ondersteunt door de software, maakt “Learning in the Flow of Life” toegankelijk en effectief en is gebaseerd op de meest recente inzichten vanuit de psychologie en gedragswetenschappen. Daarnaast is Jason verbonden aan de Universiteit Utrecht waar hij doceert aan master studenten over de psychologie achter ondernemerschap en ontwikkeling.   

 • Prof. dr. Judith H. Semeijn, Open Universiteit

JHSemeijn

Prof. dr. Judith H. Semeijn is werkzaam als hoogleraar Duurzaam HRM aan de Open Universiteit en tevens voorzitter van de vakgroep Organisatie. Haar onderzoeksinteresse richt zich op duurzaam HRM, leven lang ontwikkelen en duurzame loopbanen en wat daar verder een rol bij kan spelen, zoals leiderschap en leerklimaat. Van 2015 tot in 2019 bekleedde zij de bijzondere leerstoel Loopbaanmanagement aan de Open Universiteit i.s.m. Noloc. Ook is zij als research fellow verbonden aan het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) aan de Universiteit van Maastricht.

 • Lara Solms, University of Amsterdam

Foto Lara SolmsLara Solms works as a postdoctoral researcher at the University of Amsterdam. In her PhD project, Lara focused on the effectiveness of coaching for medical professionals and the psychological mechanisms that underlie positive coaching outcomes. Her research seeks to inform healthcare professionals (and others) about the benefits that coaching can have for their personal and professional development.
Her ambition is to unravel the black box of coaching (when and how does coaching work?) and to better understand how individual coaching can spill over to teams and the organizations they work in.

Apart from that, Lara is passionate about the application of research to real-life settings. She has co-founded the coaching podcast PhD Unplugged that aims to promote PhD student wellbeing.

 • Marjolein Stefens, Open Universiteit

Foto_MarjoleinStefensMarjolein Stefens is vorig jaar begonnen aan een meerjarig promotieonderzoek dat in samenwerking tussen NOBCO en de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit tot stand is gekomen. Eerder deed zij al onderzoekservaring op tijdens haar afstudeerstage bij NOBCO voor het behalen van de universitaire master levenslooppsychologie. De samenwerking met NOBCO zet zich voort in Marjolein’s promotieonderzoek waarin de focus ligt op het vergroten van inzicht in de werkingsmechanismen van coaching. Specifieke aandacht gaat uit naar relationele en motivationele factoren binnen het coachproces.

 • Tim Theeboom, VU Center for Executive coaching

Foto Tim TheeboomTim Theeboom is als kerndocent en onderzoeker werkzaam bij het VU Center for Executive Coaching. In 2016 promoveerde hij op onderzoek naar de effectiviteit van coaching. Naast zijn werk als onderzoeker en docent heeft hij zijn eigen coachpraktijk en is hij als senior leadership development consultant verbonden aan Leadership Circle.

 • Po Lindvall, University of Wales: Trinity St David & Success Cultures Research Centre (Sweden)

Foto Po LindvallDoctoral researcher at University of Wales: Trinity Saint David - leadership coach and leadership training facilitator at Success Cultures Research Centre in Stockholm Sweden.  

President of EMCC Sweden 2012 - 2014 and EMCC Global’s first Vice President Research 2012 - 2015. 

Po have leadership experience since the 70s in sports and business, he has been a professional performance psychology coach for several Swedish National Teams and a leadership coach since 1990. He have authored a number of articles, handbooks, books and research articles, among others: Boss v/s Coach: From conventional to post-conventional leadership” (IJCP, 2022).

 • Dr Sandra Wilson & Dr Radomira Gilarova, The International Centre for Business Coaching

foto Sandra StewartDr Sandra Wilson specialises in the systemic introduction of coaching, coach education, individual and team coaching and supervision. Sandra works with individuals and teams build psychological health and emotional well-being. She is fascinated by the power and influence of the unconscious mind and works with clients to liberate the mind and the soul. Sandra has a professional doctorate in coaching psychology, is a Teaching & Supervising Transactional Analyst (Organisations) and holds the EMCC Master Practitioner in Coaching, Mentoring & Supervision accreditation as well as the ICF Master Certified Coach credential. 

Foto Radka GilarovaDr Radomira Gilarova works in the area of development of people and organisations. She specialises in individual and team coaching and also supervision of coaches. She has Ph.D. in social psychology and professional accreditation of EIA (Master Practitioner) and ESIA for supervision. She is an active member of EMCC Czechia & Slovakia and currently serves as the President. She is passionate about researching supervision as an essential pillar for professional coaching and mentoring. She sees supervision as “a safe and stimulating space for the whole soul” and hopes for all coaches to have such a space. 

 • Kilian Wawoe, VU Amsterdam

Kilian Wawoe 2Kilian W. Wawoe was tot zijn vertrek bij de ABN-AMRO Bank in 2010 werkzaam in verschillende Human Resources functies in o.a. Nederland, België, Monaco en India. Thans is hij werkzaam als part-time docent Human Resources management aan de Vrije Universiteit Amsterdam en daarnaast consultant en public speaker.

 • CharlotteCharlotte van den Wall Bake

Charlotte van den Wall Bake begeleidt mens en medische teams bij personele en teamvraagstukken. Als ervaren (team)coach en trainer ligt haar ervaring en expertise met name op het gebied van interpersoonlijke communicatie, gedrag en samenwerken. Sinds 2002 heeft Charlotte haar eigen bedrijf ‘Van den Wall Bake coaching & consultancy’.

Constant Moolenaar

 • Constant Moolenaar

Gedragsstrateeg met uitgebreide ervaring in het uitvoeren van culturele en digitale transformaties. Daarnaast betrokken in het bouwen van de Tinder voor coaches en coachees.

Aanmelden
Schuif jij ook aan? Noteer 24 november in je agenda en meld je aan voor 22 november, 16:00 uur!
Als je bent ingelogd kan dat direct via de NOBCO-website. Na jouw aanmelding ontvang je uiterlijk een week voor het online event een email met daarin meer praktische informatie over je deelname.

Kosten
€ 95,- exclusief btw voor niet-leden. NOBCO-coaches gratis
Ben je geen lid, maar wel werknemer van een NOBCO-partner: meld je aan door een mail te sturen met vermelding bij welke partner je werkzaam bent.

Meedoen op de dag zelf via de Networkapp 
Voor het 13e NOBCO Symposium Coaching & Onderzoek maken wij gebruik van het Netwerkapp platform. Middels dit platform kan je heel eenvoudig het symposium volgen en heb je volop de gelegenheid om te netwerken voor, tijdens en na het symposium. Dat kan je doen door oproepen te plaatsen en andere deelnemers uit te nodigen voor een chat of een 1-op-1 video afspraak.

Binnen het Netwerkapp platform maken we tevens gebruik van Zoom voor het uitzenden van het programma. Indien je zoom nog niet geïnstalleerd hebt op je computer, adviseren wij je om vooraf zoom te installeren. Indien installatie niet mogelijk is, dan is het ook mogelijk om zonder Zoom applicaties het programma te volgen.

Als je je hebt aangemeld voor het 13e NOBCO Symposium Coaching & Onderzoek ontvang je voorafgaand aan het symposium een persoonlijke activatiemail van Netwerkapp.

PE-Uren
Aan deze bijeenkomst zijn 5 PE-uren toegekend. Deze ontvang je, alleen als je alle programmaonderdelen volgt.

Annuleringsvoorwaarden
Voor deze bijeenkomst hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:
Ben je verhinderd? Bij annulering na dinsdag 22 november, 16:00 uur of afwezigheid zonder afmelding zijn we genoodzaakt je € 15,- exclusief btw in rekening te brengen voor gemaakte administratiekosten.

We zien je graag online op 24 november 2022!

Inschrijven

Schrijf je in voor deze bijeenkomst.


Inschrijven voor deze bijeenkomst is niet (meer) mogelijk.