Wij verzoeken u eerst deze vragen te beantwoorden

* verplichte velden

Is de betrokken coach aangesloten bij NOBCO?
Gaat het om een klacht betreffende het beroepsmatig handelen van de coach?
Heeft u al overleg gevoerd met de coach en getracht er samen uit te komen?
Heeft u al tegen uw coach gezegd dat u een klacht tegen hem of haar gaat indienen?
Is de klacht reeds bij een andere organisatie ingediend?