Blog 'Reflectie': Reflectie

woensdag 18 december 2019

Diverse NOBCO-coaches schrijven blogs over het thema van het e-magazine Coach.
Deze blogs worden gepubliceerd in het e-magazine. Dit keer is het thema ‘Reflectie’.

Reflectie

Reflectie betekent voor mij terugkijken: waar ging het goed, vaststellen van verbeterpunten, bedenken van een nieuwe strategie en kiezen voor nieuwe handelswijzen. Daarna integreren in wie ik ben als mens.

Van Master Practitioners wordt gevraagd het voorbeeld voor vakgenoten te zijn. Als EIA Master Practitioner coach pak ik die handschoen in dit geval op door mijn reflectie te delen op mijn functioneren als bestuurslid Kwaliteit.

Hoe kijk ik terug naar het afgelopen werkjaar?

De maanden zijn weer voorbij gevlogen en dankzij de inzet van veel vrijwilligers: mentoren, assessoren en coaches die zich hebben gemeld om mee te werken, hebben we weer stappen kunnen zetten. Dit jaar hebben we, met succes, hard gewerkt aan: de selectie van nieuwe assessoren, het trainen van deze assessoren, het ontwikkelen en uitvoeren van The way to EIA (onder begeleiding kunnen coaches hun EIA-certificering aanvragen), de nestoraansluiting, verkenningen voor het ontwikkelen van een nieuw portaal waarin elke coach zijn of haar contacturen, intervisie uren en opleidingsuren kan bijhouden, waarmee de individuele certificering nog beter ondersteund wordt en is de werkgroep supervisie van start gegaan. Dus ik ben trots op en blij met ieders inzet en met de geboekte resultaten.

Wat zou beter kunnen: meer delegeren zodat ik beleidsmatig nog meer kan doen, het zelf organiseren van vergaderingen, gesprekken, etc aan het secretariaat overlaten. Kort gezegd: meer ondersteuning vragen. Oude patronen die me hierbij in de weg zitten zijn vooral mijn eigen problemen willen oplossen en niet om hulp vragen en zuinig zijn. We noemen dat ook wel de boodschappen van je ouders. Het zuinig zijn vertaalt zich naar: laat ik het zelf maar doen dan kost het geen extra geld van ons NOBCO-budget.

EMCC

Een 50-tal opleiders heeft hun opleiding via EMCC gecertificeerd en mogen zich EQA-opleider noemen. De NOBCO is de liaison met EMCC, waardoor opleiders de aanvraag of verlening in het Nederlands kunnen doen. Dat betekent dat we het EQA-keurmerk conform EMCC-standaarden in Nederland introduceren. En soms kan, omdat wij voor opleiders eerste aanspreekpunt zijn, ruis op de lijnen ontstaan. Om de onduidelijkheden op te lossen hebben we met een aantal opleiders en een aantal EMCC-mensen een meeting georganiseerd

Wat had ik hier beter kunnen doen? Nog meer face-to-face communiceren en nog duidelijker zijn in wat het EQA-keurmerk van ons verlangt. Mijn behoefte aan geen woorden, maar daden (ook een boodschap van thuis) zit me hier in de weg.

Oude patronen zijn hardnekkig en daarom is reflectie op je dagelijkse werk en eens per jaar in december een geweldig middel om jezelf bij te sturen.

Hoe ziet 2020 er uit?

We volgen ons beleidsplan en gaan nog meer de aandacht op de kwaliteit van onze coaches richten. Een paar focuspunten:

  • als het NOBCO-Portaal klaar is en de route naar EIA beter ingericht, hebben we nog meer vrijwilligers nodig om coaches te ondersteunen bij hun portfolio met uren, continue ontwikkeling en intervisie/supervisie;
  • 'The way to EIA' verder doorontwikkelen om zo de professionalisering van coaches te ondersteunen;
  • supervisie beleid ontwikkelen en introduceren.

Voor mij zelf betekent dat ik ons secretariaat meer ga inschakelen, nog meer vrijwilligers ga werven en meer in direct contact met betrokkenen ga communiceren.

Doen jullie met me mee?

Jose Vos-Boven is Master Practitioner en NOBCO-bestuurslid Kwaliteit