Ethische kaders voor coaches

dinsdag 25 juni 2024

In de afgelopen jaren hebben we op verschillende terreinen die met ethisch handelen te maken hebben informatie met je gedeeld. We hebben al deze informatie nu bij elkaar gezet op de pagina Ethische kaders.

Hier vind je alle kaders die jou als coach helpen ethisch te handelen in de uitoefening van je vak. De belangrijkste is dan natuurlijk de Internationale Ethische Code (IEC) voor beroepscoaches en supervisoren. Daarnaast vind je hier ook:

  • De EMCC Diversiteits- en inclusieverklaring
  • 10 tips hoe om te gaan met AI én EMCC Global Ethics Guidance for coaching using Technology and AI
  • De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  • De Klachtenprocedure van NOBCO

Klik hier om naar de pagina Ethische Kaders te gaan.