Eva Jansen winnaar NOBCO Thesisprijs Coaching 2023

donderdag 23 november 2023

Eva Jansen is de winnaar van de NOBCO Thesisprijs Coaching 2023. Dat is donderdag 23 november bekendgemaakt op het NOBCO Symposium Coaching & Onderzoek. Eva won deze prijs met haar thesis: ‘A climate for coaching: the barriers and facilitators to implementing coaching interventions for healthcare professionals in the European Union’. Zij ontving een certificaat en een cheque van 1.500 euro van juryvoorzitter Dr. Machteld van den Heuvel.

De vakjury, bestaande uit Dr. Machteld van den Heuvel, Drs. Marjolein Stefens en Jacobien ten Hoeve-Rozema, heeft haar beoordeling gebaseerd op vijf criteria: de inhoudelijke kwaliteit, de gehanteerde onderzoeksmethode, de presentatie, de bijdrage aan de theorievorming en de bijdrage aan de beroepspraktijk. Alle drie de genomineerde theses hadden sterke punten en onderzoekstechnische aspecten die beter hadden gekund. Ook roepen de theses interessante discussievragen op over de relevantie van de bevindingen voor de praktijk, en nodigen ze uit tot nader onderzoek. Het lezen en beoordelen van de scripties werd door de jury als interessant en plezierig ervaren.

Winnaar
De jury is het meest enthousiast over de thesis die ons op basis van maar liefst 30 bestaande studies helpt te begrijpen welke belemmeringen en bevorderende factoren in de werkomgeving een rol spelen bij het succesvol implementeren van coaching interventies in organisaties. Daarover gaat het onderzoek van Eva Jansen, waarin zij zich richt op het identificeren en beschrijven van gemeenschappelijke barrières en facilitators voor de implementatie en uitvoering van coaching interventies. Met de nadruk op factoren van het organisatorisch klimaat, het implementatieproces en de kenmerken van de coaching programma’s.

Voor organisaties die coaching willen gaan inzetten of organisaties die moeite ervaren met het implementeren van coaching, is deze studie van Eva praktisch gezien erg relevant, omdat zij in hun eigen organisatie kunnen onderzoeken of er sprake is van de genoemde barrières om coaching te starten. Ook kan men actief actie ondernemen om de bevorderende factoren te stimuleren.

Uit handen van de jury mocht Eva een cheque van 1.500 euro in ontvangst nemen. Haar reactie op het winnen van de prijs: “Onze bevindingen bieden niet alleen inzichten voor de coaches zelf, maar ook voor beleidsmakers en leidinggevenden in de zorg! Dit laat echt de power van cross-disciplinaire samenwerking zien. En deze prijs geeft ons weer een extra boost om verder te gaan! Ik ben heel blij dat ik hieraan heb kunnen bijdragen en zie uit naar het vervolg.”

Eva studeerde aan de Maastricht University.

Ingezonden scripties genomineerden 2023:

  • Eva Jansen: A climate for coaching: the barriers and facilitators to implementing coaching interventions for healthcare professionals in the European Union.
  • Sandra van Reeth: Samenhang Job-onzekerheid en Gereedheid tot coaching: Moderatie door Pro-actieve Persoonlijkheid en Self-Efficacy?
  • Sandra Kompier: Coaching in de context van een leiderschapsprogramma.

Wetenschappelijk Onderzoek
NOBCO vindt wetenschappelijk onderzoek naar coaching ongelofelijk belangrijk. NOBCO investeert dan ook bewust in samenwerkingen met wetenschappers, het bedrijfsleven en opleiders. Vandaar dat er binnen NOBCO een commissie wetenschappelijk onderzoek is ingericht. Deze is samengesteld uit wetenschappers verbonden aan universiteiten, beroepscoaches met een wetenschappelijke achtergrond en interesse en het NOBCO-bestuurslid Onderzoek. Zij stellen zich ten doel kennis over en van wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te maken voor coaches.

NOBCO heeft de Thesisprijs in het leven geroepen om zo wetenschappelijk onderzoek naar de toegevoegde waarde van coaching te stimuleren. De Thesisprijs is in 2010 ingesteld en wordt tweejaarlijks toegekend.

Foto: Jan Buteijn

Lees hier de thesis van Eva en het juryrapport