Nieuwe internationale ethische code voor beroepscoaches

donderdag 02 maart 2017

Met ingang van 1 januari 2017 is de Global code of Ethics (GCE) van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) van kracht. De NOBCO is aangesloten bij de EMCC en neemt de GCE over waardoor de eigen Ethische Gedragscode komt te vervallen

Met ingang van 1 januari 2017 is de Global code of Ethics (GCE) van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) van kracht. De NOBCO is aangesloten bij de EMCC en neemt de GCE over waardoor de eigen Ethische Gedragscode komt te vervallen.

Global code of Ethics

Deze ethische code geeft aan welke zorgvuldige werkwijze in coaching en mentoring verwacht mag worden en bevordert de ontwikkeling van excellentie in coaching en mentoring met als doel om:

  • voor al onze coaches te voorzien in passende richtlijnen, verantwoordelijkheden en bindende gedragsregels
  • vast te leggen hoe van onze coaches wordt verwacht dat zij in hun werk met cliënten handelen, zich gedragen en presteren
  • in samenhang met de professionele competenties van EMCC, richting te geven aan de professionele ontwikkeling en groei van onze coaches
  • te dienen als richtsnoer voor diegenen die zich niet zozeer beschouwen als een professionele coach of mentor maar in hun werk wel vaardigheden vanuit coaching of mentoring gebruiken.

Klachtenprocedure

Waar coaches in hun werk met cliënten tekortschieten ten opzichte van deze verwachtingen en richtlijnen zal de IEC worden gebruikt als basis voor het behandelen van klachten en het treffen van disciplinaire maatregelen op basis van onze klachtenprocedure.

Verplicht voor alle NOBCO-coaches

Alle beroepscoaches die zijn aangesloten of willen aansluiten bij de NOBCO dienen een verklaring te ondertekenen dat zij als beroepscoach zullen werken volgens de IEC; en zich bij klachten zullen onderwerpen aan het bijbehorende klachtenreglement.

Lees hier meer over de nieuwe beroepscode: Internationale Ethische Code