Nieuwe leden Commissie Klachtbehandeling en Commissie van Beroep

woensdag 24 mei 2023

Per 1 mei zijn er twee nieuwe vast plaatsvervangend leden voor beide commissies aangesteld namelijk Jelle Westendorp en Lidwien Kamp. We zijn blij dat twee zeer ervaren coaches de commissies willen bemensen indien ze nodig zijn.

Tevens zal het voorzitterschap van beide commissies wijzigen per 1 juni aanstaande. Mr. Carin van der Heijden zal als  voorzitter van de Commissie Klachtbehandeling gaan functioneren en de huidige voorzitter Mr. Edward Dijxhoorn zal als plaatsvervangend voorzitter voor beide commissies beschikbaar zijn.  Mr. Erna van Keken wordt voorzitter van de Commissie van Beroep.

Meer informatie vind je hier.