NOBCO e-magazine Coach. #1-2023 is verschenen. Lees ‘m nu!

woensdag 29 maart 2023

Dit nummer, vol met interessante artikelen en interviews, staat in het teken van werkgevers, HR en coaches en hun rol in preventie en welzijn.

In het jaar van het platform kijken we als NOBCO naar buiten en gaan we in gesprek met verschillende partijen in het coaching landschap in Nederland. Een belangrijke partij zijn de HR-managers die in organisaties vaak een spil zijn op het gebied van coaching. We gaan in dit nummer in gesprek met Irene Oerlemans, voorzitter NVP, het netwerk voor HR-professionals, over welke rol zij ziet voor HR-professionals in coaching, welke onderwerpen volgens haar het creëren van een coachingcultuur in organisaties bevorderen en wat HR-professionals en coaches van elkaar kunnen leren.  NOBCO-partners – Nationale Politie en InterCoach –  hebben beide een interne coachpool en werken met NOBCO hierbij samen. Deze interne coachpools zijn een belangrijk element van een coachingcultuur, omdat het laagdrempelige coaching voor iedereen in de organisatie beschikbaar maakt. We hebben beide partners in het artikel ‘Coachingcultuur in organisaties’ gevraagd hoe zij omgaan met uitdagingen als medewerkers zich ziekmelden omdat ze er mentaal doorheen zitten, en met een generatie jongeren die persoonlijke ontwikkeling buitengewoon belangrijk vindt.  En hoe denkt de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) over de kansen van coaching bij werkgevers? Raymond Puts, algemeen directeur AWVN, geeft in het artikel ‘Verstopte kansen voor coaching bij werkgevers’ aan welke kansen er nog verstopt zijn, maar ‘ziet mogelijkheden om samen met alle partners in het veld zich te gaan inzetten voor nog verdere professionalisering van het vak en de beschikbaarheid van professionele coaching voor de maatschappij.’

Ook lezenswaardig: een informatief artikel over het Nationaal Preventieakkoord, waarin de plannen van de overheid staan beschreven met als doel Nederlanders voor 2040 gezonder te maken. En in het artikel ‘Zorg voorkomen met preventie’ komt huisarts Elseline Verheul aan het woord. In haar praktijk ziet ze op dit moment een toenemende groep jongeren die worstelt met mentaal welbevinden. Ze spreekt zich uit over welke rol ze voor de beroepsgroep van coaches ziet weggelegd.

Tot slot attenderen we je graag op het artikel ‘Coaching en mentale gezondheid van werknemers’ in de wetenschapsrubriek. Kan coaching soelaas bieden wanneer de mentale gezondheid van medewerkers onder druk komt te staan door de krapte op de arbeidsmarkt?  En ook het interview met Judith Semeijn is interessant om te lezen! Judith is hoogleraar aan de Open Universiteit en bekleedt sinds 2018 de leerstoel Duurzaam HRM. “Duurzaam HRM gaat verder dan alleen de economische belangen van een organisatie. Het probeert ook de andere belangen te integreren, die van de mensen en de planeet.” Kortom, genoeg om te lezen! Veel leesplezier!