NOBCO-onderzoek geeft inzichten in de Professionele Coachmarkt: 68% onderstreept het belang van certificering

woensdag 25 oktober 2023

NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, voert tweejaarlijks een uitgebreid onderzoek uit naar de dynamische en snelgroeiende professionele coachmarkt. Het onderzoek werpt een helder licht op de huidige trends, uitdagingen en toekomstige vooruitzichten in de wereld van coaching. Aan het onderzoek werkten 1.700 coaches mee die samen een goed beeld schetsen van verschillende kenmerken van professionele coaching.

Het onderzoek van NOBCO geeft een beeld van de beroepsgroep en de context waarbinnen professionele coaching plaatsvindt. Een belangrijke uitkomst is dat duidelijk naar voren komt dat 68% van de ondervraagden het belang van een gecertificeerde coach onderstrepen.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn onder andere:

 1. Groeiende vraag naar Coaching
  De vraag naar professionele coaching neemt aanzienlijk toe, zowel bij individuen als binnen organisaties. Steeds meer mensen erkennen de waarde van coaching in het realiseren van hun persoonlijke en professionele doelen.
   
 2. De toegevoegde waarde van coaching
  De toegevoegde waarde van coaching als onderdeel van persoonlijke en professionele ontwikkeling wordt meer erkend door organisaties. Steeds meer zien we coaching als onderdeel van de HR cyclus.
   
 3. Werk/privé balans in de top 5
  Werk/privé balans staat al jaren onverminderd in de top 5 van coachvragen. Dit is geen nieuw inzicht. Het is opmerkelijk dat in een maatschappij waarin het belang van een gedegen werk/privé balans wordt erkent dit toch een veelvoorkomend thema blijft.
   
 4. Focus op kwaliteit en certificering
  Er is een groeiende nadruk op het belang van gecertificeerde en goed opgeleide coaches. Zowel coachees als organisaties zoeken naar coaches die voldoen aan internationale standaarden en ethische richtlijnen.
   
 5. Interne coachpools in organisaties
  Er is een toename in organisaties die een interne coachpool organiseren voor de coaching van collega medewerkers. Het overgrote deel van de aangesloten coaches bij beroepsorganisaties zijn echter nog steeds zelfstandig.

NOBCO blijft zich als onafhankelijke beroepsorganisatie inzetten voor het bevorderen van professionaliteit, kwaliteit en ethiek in het coachingsvak en daarnaast voor de toegankelijkheid van coaching. Het complete onderzoek is hier te vinden.