Professionalisering van ons vak op Europees niveau

woensdag 22 februari 2023

Met trots delen we dat de Professional Charter for Coaching, Mentoring, and Supervision of Coaches, Mentors and Supervisors is geaccepteerd door de Europese Unie. De Professional Charter (PC) is ontwikkeld door EMCC Global in samenwerking met ICF, AC en 5 andere organisaties voor coaching. In juli vorig jaar heeft de Europese Unie de definitieve versie geaccepteerd en is hij op de website geplaatst.

De PC is een gemeenschappelijk initiatief om zelfregulatie in ons vak te bereiken. Er zijn immers geen wetten die ons gedrag bepalen en beoordelen. De PC laat zien welke missie de ondertekenaars hebben en willen om good pratice in coaching, mentoring en supervisie te promoten en te waarborgen. Het is een leidraad voor ethiek en professioneel gedrag in deze professies en de basis voor het ontwikkeling van zelfregulatie in ons vak. En voor NOBCO is het een belangrijke basis voor onze professionele identiteit.

De PC is een openbaar document dat geschreven is met in acht neming van de Europese wetgeving en geregistreerd is op een pagina in de database van de Europese Unie. Deze database wordt mede door de Europese Commissie en de Europese Economische en Sociale Commissie gemanaged. Het toont zelfregulatie en co-regulatie initiatieven in Europa, waarvan de scope zich ook buiten Europe beweegt.