Uitspraak en leerpunten klacht tegen coach

donderdag 25 januari 2024

Op 19 december 2023 heeft de Commissie Klachtbehandeling uitspraak gedaan over een ontvangen klacht. De volledige uitspraak vind je op onze website in Mijn NOBCO.

Van klachten kunnen we leren daarom schrijft de commissie altijd een kleine notitie over leerpunten. Ook deze vind je in zijn geheel op onze website in Mijn NOBCO

De leerpunten zijn:

  • Duidelijkheid in financiële afspraken: Zorg voor transparantie over financiële en praktische afspraken, inclusief algemene voorwaarden, vóór aanvang van het coachingstraject om misverstanden te voorkomen.
  • Wees voorzichtig met het gebruik van suggestieve taal in communicatie met cliënten. Het is essentieel om helder en respectvol te communiceren.
  • Vermijd het onnodig noemen van namen van betrokkenen in correspondentie met anderen om de privacy en vertrouwelijkheid te waarborgen.
  • Toon bereidheid om fouten te erkennen en excuses aan te bieden wanneer de cliënt zich gekwetst voelt.

De uitspraken zijn in Mijn NOBCO te vinden onder het kopje ‘Commissie klachtbehandeling’.