NOBCO Quality Award

NOBCO vindt het belangrijk om personen of organisaties te eren die op een buitengewone manier bijdragen aan de professionalisering van het coachvak. Daarom is sinds 2016 een Award ingesteld: de ‘NOBCO Quality Award’ (NQA).

Mensen en organisaties die zich op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de professionalisering van het coachvak komen in aanmerking voor de NQA. Betrokken, bevlogen mensen die een ongelofelijke berg tijd, energie en ideeën stoppen in onderzoek, in coaching meer zichtbaar te laten zijn en/of kwaliteit inzichtelijker maken. Zonder hen zou het coachvak in Nederland zich niet zo ver ontwikkeld hebben als waar het nu staat.

Dit soort mensen en organisaties verdient erkenning, verdient het om in de spotlights te staan en te worden beloond voor ‘outstandig performance. Daarom heeft NOBCO de Quality Award in het leven geroepen.

Het is de intentie om deze prijs jaarlijks uit te reiken tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Ervanuit gaande dat er een aantal mensen is die deze Award verdient, kunnen ieder jaar tot 30 november kandidaten worden genomineerd.

NOBCO beoogt het volgende met de NQA:

 • NQA is een beloning voor iemands inspanningen met betrekking tot het coachwerkveld;
 • NQA jaagt kwaliteit aan, geeft een kwaliteitsimpuls aan de markt;
 • NQA werkt inspirerend voor mensen die actief zijn in de coachprofessie.

Criteria (weging criteria is gelijk)

 • Bijdrage aan/voor coaches
 • Bijdrage aan/voor de branche (zichtbaarheid)
 • Bijdrage aan de ontwikkeling van het vak/ innovatie
 • Wetenschappelijke bijdrage
 • Overige bijdrage (bijvoorbeeld: vrijwilligers, naar coachees, in buitenland,…)

Jury

De jury heeft een roulerend karakter en wordt gevormd door NQA-winnaars. De jury telt drie leden, het oudst zittende lid is voorzitter en treedt automatisch af als een nieuwe NQA-winnaar wordt benoemd. Daarmee is een NQA-winnaar automatisch jurylid voor de volgende drie NQA’s.

De jury besluit of de kwaliteit van de genomineerden het rechtvaardigt om tot uitreiking van de NQA over te gaan. Het kan voorkomen dat de jury besluit dat de NQA niet wordt uitgereikt.

Samenstelling jury:

 • Fred Korthagen, voorzitter, NQA-winnaar 2017
 • Yvonne Burger, NQA-winnaar 2018
 • Alexander Vreede, NQA-winnaar 2019

Procedure

 • Via social media, nieuwsbrieven en bij NOBCO-bijeenkomsten wordt opgeroepen tot het aandragen van kandidaten.
 • De informatie over NQA is altijd zichtbaar op het openbare deel van de NOBCO-website. Kandidaten kunnen het gehele jaar worden aangedragen met een aanbevelingsbrief per mail aan het secretariaat. Uiterste aanmelddatum is 30 november.
 • Het streven is om minimaal drie genomineerden aan de jury voor te leggen.
 • Het langst zittende NQA-jurylid is voorzitter van de jury.
 • De NQA-jury beoordeelt aan de hand van de vijf criteria of en zo ja aan wie tot uitreiking van de NQA kan worden overgegaan.
 • De NQA-jury vergadert vertrouwelijk. Informatie over kandidaten wordt op geen enkele wijze naar buiten uitgedragen. Alleen over een eventuele winnaar wordt informatie aan de NOBCO-voorzitter gegeven,
 • De NQA-jury stelt een korte toelichting op die gebruikt wordt om de NQA te overhandigen
 • De NQA-jury-voorzitter of NOBCO-voorzitter overhandigen de NQA aan de nieuwe winnaar.

Aanmelden

Iedere professional uit de coachbranche worden genomineerd voor de ‘NOBCO Quality Award'. Een kandidaat kan worden voorgedragen door het sturen van een aanbevelingsbrief naar info@nobco.nl. In de aanbeveling staat een zorgvuldige motivatie, aan de hand van vijf criteria, die de kandidatuur ondersteunt. Aanmelden kan jaarlijks tot 30 november. Een nominatie zonder aanbevelingsbrief kan niet in behandeling worden genomen. Alleen kandidaten die door een ander worden genomineerd worden voorgelegd aan de jury.

Ontvangers van de NOBCO Quality Award:

Oud-bestuurslid Margreet Steenbrink ontving als eerste de NOBCO Quality Award in 2016 voor haar baanbrekende werk als NOBCO-bestuurslid. Margreet heeft zich 8 jaar lang onophoudelijk ingezet om coachopleidingen in Nederland zich te laten certificeren met het internationale EQA-keurmerk. Daarnaast heeft zij talloze bijeenkomsten georganiseerd voor NOBCO-coaches en is zij als EMCC-council member van 2010 tot 2016 betrokken geweest bij de samenwerking tussen NOBCO en de Europese koepelorganisatie.

In november 2017 werd de NOBCO Quality Award uitgereikt aan Prof.dr. Fred Korthagen. Hij is 10 jaar is voor NOBCO actief geweest. In eerste instantie als lid van de Raad van Advies en later als lid van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek. Fred is een internationaal gelauwerde wetenschapper met oog voor de praktijk, hij is emeritus-hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Mede dankzij hem is NOBCO meer en meer gaan investeren in onderzoek.

Prof.dr. Yvonne Burger (coach, organisatieadviseur en hoogleraar aan de VU) heeft de NOBCO Quality Award 2018 in ontvangst mogen nemen. Yvonne is al vele jaren een actieve ambassadeur van het coachvak. Ze werkt op het snijvlak van praktijk en wetenschap, en ze stimuleert en faciliteert wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld naar de effectiviteit van (executive) coaching. Ook schrijft ze regelmatig boeken en artikelen over coaching. Yvonne weet de meerwaarde van coaching actief onder de aandacht te brengen, zowel binnen als buiten de directe coachbranche.

Drs. Alexander Vreede (oud-voorzitter NOBCO) is uitgeroepen tot winnaar van de NOBCO Quality Award 2019. Tijdens het acht jaar durende voorzitterschap (2004- 2012) van Alexander Vreede groeide NOBCO uit tot een professionele beroepsorganisatie met 2000 aangesloten coaches. Vreede heeft zich hard gemaakt voor het Europese EIA-keurmerk, het oprichten van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, een professionele Klachtencommissie, de NOBCO Ethische Gedragscode en vervolgens de Internationale Ethische Code.