Coaching geeft je inzicht in wie je bent, wat je wil en hoe je daar komt. Door oefeningen en gesprekken leer je nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden. Een coach helpt je je doelen te verhelderen en leert je tot oplossingen te komen en hoe je je nieuwe doel blijvend kunt bereiken. Coaching is een vorm van professionele begeleiding op werk of persoonlijk vlak in een gelijkwaardige één-op-éénrelatie van een coach en een coachee of van een coach met een team.

Met welke vragen kun je bij een coach terecht?

Je kunt met allerlei soorten hulpvragen bij een coach terecht. Vaak zijn coachvragen werkgerelateerd en kunnen te maken hebben met stressregulering, een dreigende burn-out of leiderschaps- of loopbaanontwikkeling. Coachvragen kunnen ook gaan over gedragsverandering: hoe kan ik assertiever worden, hoe word ik minder perfectionistisch of hoe leer ik mijn uitstelgedrag af? Je kunt ook bij een coach terecht voor levensvragen, bijvoorbeeld over zingeving, of rouw. Hoe concreter je je doel formuleert, des te makkelijker het is om een passende coach te vinden en hoe effectiever uiteindelijk de coaching.

Wat is coaching niet? 

  • Therapie: Een psycholoog behandelt mensen met psychische problemen zoals angst- en paniekstoornissen, depressies, persoonlijkheidsstoornissen en trauma’s;
  • Adviseur: Een coach geeft geen tips of advies op basis van inhoudelijke kennis, en is niet sturend in het gesprek. Een coach vertelt je niet wat je moet doen; 
  • Mentoraat: Een coach is geen inhoudelijk senior of meester.

Welke soorten coaching zijn er?

Personal coaching, loopbaancoaching, lifestyle coaching, executive coaching, teamcoaching: coaching is er in alle soorten en maten. Het aanbod van coachtrajecten is enorm. Op de pagina Vind een coach staat een slimme zoekfunctie waarmee je een professionele coach vindt die bij je past. 

Of je nu diepgaand inzicht wilt in je drijfveren of praktische hulp nodig hebt bij het solliciteren: bij een NOBCO-coach ben je aan het goede adres. Via de button hieronder lees je meer over alle verschillende soorten coaching.

Alle soorten coaching

Toegevoegde waarde NOBCO-coach

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches werkt vanuit de visie dat coaching een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen en organisaties. Coaching heeft een positief effect op het functioneren en welbevinden van de coachee, blijkt uit data van de NOBCO Coaching Monitor. De drie basisbehoeften – keuzevrijheid, een gevoel van verbondenheid en het kunnen inzetten van talent – blijken meer vervuld na een coachtraject. 

Dat coaching kan bijdragen aan de preventie van burn-out blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken (Wagter et al., 2009; Solms et al., 2021). Ook zijn er aanwijzingen dat coaching een positieve bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de werk-privé balans (zie bijvoorbeeld Solms et al., 2021) en het verhogen van werkprestaties en organisatiebetrokkenheid (Theeboom et al., 2014).

Vind een NOBCO-coach

en/of

Eigenschappen van een professionele coach

  • Werkt met een coachovereenkomst;
  • Werkt aan de relatie met de coachee;
  • Is gericht op inzichten van de coachee;
  • Werkt richting een doel;
  • Is bezig met zijn/haar eigen ontwikkeling als coach professional;
  • Is aangesloten bij een beroepsorganisatie voor coaches en werkt volgens ethische richtlijnen.

Bron: Whitepaper Coaching in een intransparante markt

Zoek jij ook een professionele coach?

Een professionele coach is een NOBCO-coach.

Hoe ziet een coachtraject eruit?

Wanneer de coachbehoefte is vastgesteld tijdens de intake, stel je met je coach de coachbehoefte vast. In een coachcontract neemt de coach de aanleiding voor het coachtraject op, je coachvraag en een verwijzing naar de Ethische Gedragscode. Dan volgen de coachgesprekken. Tijdens het coachtraject is ruimte voor een tussenevaluatie. Het coachtraject eindigt met een eindevaluatie en soms een driegesprek. Voor de eindevaluatie wordt vaak de Coaching Monitor gebruikt.

Hoelang duurt een coachtraject?

Jouw coachvraag en keuze voor het soort traject hebben invloed op hoelang een traject duurt. Toch valt er wel iets over de duur van een traject te zeggen. Een gemiddeld coachtraject duurt tussen de vier en zes maanden. In die tijd krijg je gemiddeld zeven á acht sessies die vaak om de twee of drie weken plaatsvinden. Een sessie duurt meestal anderhalf tot twee uur.

Wat kost een coachtraject?

Definitie van coaching volgens NOBCO

NOBCO hanteert de volgende definitie: ‘Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. Coach en coachee(s) nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.’ 

Onderbouwing 

De eerste zin beschrijft voornamelijk het 'wat' van coaching. Het drieregelige lijstje gaat over het 'waartoe'. De laatste regel tenslotte geeft de belangrijkste uitgangspunten en voorwaarden aan en drukt impliciet ook de gelijkwaardigheid van coach en coachee uit. Op deze wijze is een definitie ontstaan die de belangrijkste elementen in zich verenigt, leesbaar is en toch nog redelijk beperkt is in omvang. 

Definitie van coaching - EMCC 2010 

In 2010 is binnen de European Mentoring & Coaching Council (EMCC), een intensieve discussie gevoerd om te komen tot een nieuwe gemeenschappelijke beschrijving van coaching en mentoring. Deze discussie heeft geresulteerd in de volgende uitgebreide beschrijving: 

Abstract definition of coaching and mentoring: 

1. Coaching and mentoring are activities within the area of professional, organizational and personal development with focus on individuals, teams, organizations or wider contexts and with the special purpose to increase other persons’ confidence in their own ideas and prospects and helping them to see and test alternative ways for improvement of competence, decision making and enhancement of quality of life. The relationship between coaches/mentors and clients is strictly confidential. 

2. Within organizational contexts coaching and mentoring may include ‘one-to-several’ or ‘several-to-several’ coaching or mentoring activities/interactions. The coaches and mentors may be internal or external. 

3.0 A professional accredited coach is an expert in establishing a relationship with people in a series of conversations with the purpose of: 
3.1 serving the clients to improve their performance or enhance their personal development, or both, choosing their own goals and ways of doing it;
3.2 interacting with each person or group by applying one or more relevant methods, according to standards and ethical principles set up by a professional association such as EMCC, AC or ICF. 

4. Mentoring is a developmental process wherein a person (mentee) seeking to acquire certain abilities interacts with a person (mentor) acknowledged to have these abilities, for the purpose of the seeker to acquire knowledge, develop a skill or competence owned by the holder.
4.1 A mentor interacts with each person or group by applying one or more relevant methods, according to standards and ethical principles set up by a professional association such as EMCC, AC or ICF. 

NOBCO heeft als Nederlandse partner van EMCC deze definitie overgenomen en streeft ernaar om in het coachveld bovenstaande definitie te verspreiden.