Wat is coaching?

"NOBCO-definitie" uit 2004
In 2004 heeft een werkgroep binnen NOBCO een poging gedaan om overeenstemming te vinden over een bruikbare definitie voor het begrip 'coaching' op te stellen. Dit is de volgende beschrijving geworden:

"Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en coachee* nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces."

*onder coachee kan ook worden verstaan: een team dat als eenheid wordt gecoacht

Onderbouwing
De eerste zin beschrijft voornamelijk het 'wat' van coaching. Het drieregelige lijstje gaat over het 'waartoe'. De laatste regel tenslotte geeft de belangrijkste uitgangspunten en voorwaarden aan en drukt impliciet ook de gelijkwaardigheid van coach en coachee uit. Op deze wijze is een definitie ontstaan die de belangrijkste elementen in zich verenigt, leesbaar is en toch nog redelijk beperkt in omvang.

Definitie van coaching - EMCC 2010
In 2010 is binnen de European Mentoring & Coaching Council (EMCC), een intensieve discussie gevoerd om te komen tot een nieuwe gemeenschappelijke beschrijving van coaching en mentoring. Deze discussie heeft geresulteerd in de volgende uitgebreide beschrijving:

Abstract definition of coaching and mentoring:

1. Coaching and mentoring are activities within the area of professional, organizational and personal development with focus on individuals, teams, organizations or wider contexts and with the special purpose to increase other persons’ confidence in their own ideas and prospects and helping them to see and test alternative ways for improvement of competence, decision making and enhancement of quality of life. The relationship between coaches/mentors and clients is strictly confidential.

2. Within organizational contexts coaching and mentoring may include ‘one-to-several’ or ‘several-to-several’ coaching or mentoring activities/interactions. The coaches and mentors may be internal or external.

3.0 A professional accredited coach is an expert in establishing a relationship with people in a series of conversations with the purpose of:
3.1 serving the clients to improve their performance or enhance their personal development, or both, choosing their own goals and ways of doing it;
3.2 interacting with each person or group by applying one or more relevant methods, according to standards and ethical principles set up by a professional association such as EMCC, AC or ICF.

4. Mentoring is a developmental process wherein a person (mentee) seeking to acquire certain abilities interacts with a person (mentor) acknowledged to have these abilities, for the purpose of the seeker to acquire knowledge, develop a skill or competence owned by the holder.
4.1 A mentor interacts with each person or group by applying one or more relevant methods, according to standards and ethical principles set up by a professional association such as EMCC, AC or ICF.

NOBCO heeft als Nederlandse partner van EMCC deze definitie overgenomen en streeft ernaar om in het coachveld bovenstaande definitie te verspreiden.