NOBCO heeft dit jaar voor het eerst de NOBCO Thesisprijs georganiseerd. NOBCO voorzitter Alexander Vreede heeft tijdens de NOBCO Conferentie 2010 de prijzen uitgereikt aan de drie winnaars.

Hieronder staat een korte samenvatting van de toespraak van Alexander Vreede waarin hij uitlegt hoe de jury de prijswinnaars heeft geselecteerd.

Samenvatting Juryverslag

Allereerst heeft de jury zich beraden over de aspecten van de scripties die met name bij de beoordeling zouden moeten worden betrokken. Vanuit de opdracht die de jury bij de instelling van de NOBCO Thesisprijs van het bestuur van NOBCO heeft ontvangen is dit in de eerste plaats:

  • goed uitgevoerd empirisch onderzoek

Daarnaast is de jury van oordeel dat bij de te belonen scripties beloond moeten worden:

  • inspirerend voor de professional en goed toepasbaar in de dagelijkse coach praktijk
  • goed verzorgd en zorgvuldig onderzoek naar theoretische aspecten van coaching

Bij de beoordeling van de scripties is de jury tot de conclusie gekomen dat er – de bovengenoemde 3 aspecten in aanmerking nemende - niet één inzending was die op alle 3 aspecten gezamenlijk zodanig met kop en schouders boven de andere uitsteekt dat deze onbetwistbaar als de winnaar aangemerkt moet worden. Wel ziet de jury 3 scripties die elk op één van de genoemde aspecten zo’n uitblinker is. Dit overwegende heeft de jury besloten om dit jaar niet een 1e, 2e en 3e prijs toe te kennen, maar de bedragen van de prijzen samen te nemen en te verdelen over 3 gedeelde 1e prijzen.

Prijswinnaars 2010

De prijs is te beschouwen als een aanmoedigingsprijs voor een scriptie waarin op één van de genoemde terreinen een bijzondere prestatie is geleverd.

Deze gedeelde prijswinnaars zijn:

  • voor het aspect ‘inspirerend voor de professional en goed toepasbaar in de dagelijkse coach praktijk’: Evelien Eijssen (tweede van links). Zij schreef haar thesis in het kader van de Master of Coaching Science aan de Alba University). Klik hier voor de samenvatting van de thesis: Beweging met coaching.
  • voor het aspect ‘goed verzorgd en zorgvuldig onderzoek naar theoretische aspecten van coaching’: Frans van der Gouw (derde van links). Hij schreef zijn thesis in het kader van de Master of Coaching Science aan de Alba University. Klik hier voor de samenvatting van de thesis: Coaching vs. Counseling.
  • voor het aspect ‘goed uitgevoerd empirisch onderzoek’: Eva van der Meer (rechts op foto). Zij schreef haar thesis in het kader van de Master Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Klik hier voor de samenvatting van de thesis: Coaching: Effecten en Succesfactoren.

Lees hier het interview met de prijswinnaars: Interview Thesisprijswinaars.

Meedoen met de NOBCO Thesisprijs 2012?

De competitie voor de NOBCO Thesisprijs 2012 is inmiddels gestart!

Stuur uw thesis in voor 10 september 2012 en wellicht bent u de winnaar en krijgt u de eerste of een van de andere prijzen uitgereikt tijdens de NOBCO Conferentie op 11 oktober 2012.