Tijdens het NOBCO symposium op 22 november 2011 is voor de tweede keer de NOBCO Thesisprijs 2011 uitgereikt. Door het uitreiken van deze prijs wil de NOBCO het onderzoek naar coaching stimuleren. Hiertoe wordt er jaarlijks een prijs uitgeloofd voor de beste thesis op dit gebied.

NOBCO Thesisprijs 2011

De prijs ging dit jaar naar Min-Jou Huang met haar thesis: ”A qualitative study into the coach’s two-client problem”: how coaches can reconcile the difference of needs and expectations between the coachee and the sponsor. (VU Amsterdam). Huang was zelf niet aanwezig in verband met studie in het buitenland. Haar supervisor nam de cheque van €1.000 voor haar in ontvangst.

Uit het juryrapport

De jury is van mening dat hoewel de bevindingen niet erg vernieuwend zijn, het twee-cliëntenprobleem een interessant thema is dat wij als coaches herkennen en dat een diepgaand onderzoek naar deze dynamiek een goed voorbeeld is van hoe om te gaan met dit soort vraagstukken in een wetenschappelijke manier. De studie van Min-Jou is een duidelijke wetenschappelijke analyse van deze driehoek. Duidelijke vraagstelling, duidelijke werkwijze, goede presentatie van de resultaten en het draagt zowel bij aan theorie als praktijk van coaching.

De scripties van Rob Boom en Geert Hidding kregen de twee NOBCO-stimuleringsprijzen, vanwege hun bijdrage aan het meten van het effect van coaching binnen organisaties.

  1. Rob Boom ”Vitaliteit & Coaching”: this is a study into how to stimulate the vitality of the Dutch police organization. Rob’s research focuses on how coaching can contribute to this development.
  2. Geert Hidding ”Inzicht in coaching: een onderzoek naar de effecten op kernkwaliteiten". The study of Geert was about how coaching effects the development of core-qualities of the members of Getronics Consulting.

Beide zijn voorbeelden van hoe je coaching kunt relateren aan organisatieontwikkeling, wat naar onze mening erg belangrijk is voor het effect van coaching. Organisatieontwikkeling volgt immers de individuele ontwikkeling en een coach moet zich van beide bewust zijn.

Je kunt de uitreiking terugzien via: https://youtu.be/wPCyKGkufsE

Het gehele Juryrapport is te lezen via deze link: Juryrapport NOBCO Thesisprijs 2011

Samenstelling Jury

Dit jaar bestond de jury uit deskundigen uit het veld en de wetenschap, te weten:

  • Prof. dr. Yvonne Burger, chair (program director postgraduate program Executive Coaching, Vrije Universiteit)
  • Dr. Rendel de Jong (Universiteit Utrecht, member of the research committee of the NOBCO)
  • Drs. Rudy VanDamme (coach, trainer, writer)
  • Drs. Alexander Vreede (president NOBCO/EMCC-NL).