Tijdens de NOBCO Conferentie 2012 werd de NOBCO Thesisprijs 2012 uitgereikt. Door het uitreiken van deze prijs wil de NOBCO het onderzoek naar coaching stimuleren.

Dit jaar werd de prijs voor de derde keer uitgereikt.

Winnaar NOBCO Thesisprijs 2012

Marilène Mineur, met haar scriptie "Determining relevant factors of coaching: The development of a questionnaire" (masterthesis van de Universiteit van Tilburg). Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van coachingsorganisatie CoachNetwerk. CoachNetwerk B.V. is een professioneel en landelijk opererend netwerk van geaccrediteerde coaches. Mineur ontving uit handen van de juryvoorzitter prof. dr. Fred Korthagen een geldprijs van 1.000,- euro.

Uit het juryrapport

Deze thesis verbindt wetenschap en praktijk op een heldere en zeer leesbare wijze. De centrale onderzoeksvraag is zowel voor de wetenschap als voor de praktijk van belang: wat zijn relevante factoren die de effectiviteit van coaching bepalen? Het onderzoek –uitgevoerd op verzoek van coachingsorganisatie CoachNetwerk– werd zorgvuldig voorbereid en goed uitgevoerd. De auteur ontwikkelde een vragenlijst voor het interviewen van coaches èn hun coachees. Misschien is het daarbij wel een beetje een gemis dat opdrachtgevers voor de coaching niet óók als respondenten bij het onderzoek betrokken werden. Sterk is dat de auteur vertrekkend vanuit de praktijk, stilstaat bij de ervaringen van coaches en coachees. Wat er uit de interviews kwam, wordt helder gepresenteerd, zodat de lezer kan volgen hoe de auteur tot haar conclusies is gekomen. Zo is ook te zien wat coaches en coachees als belangrijk ervaren, buiten de directe aandachtspunten van de onderzoeker.

Evalueren van coachingstraject

In dit onderzoek werden ook schriftelijke vragenlijsten ontwikkeld, in te zetten in toekomstig, mogelijk longitudinaal onderzoek. Het meest interessant is dat het onderzoek van Mineur laat zien welke factoren naar de mening van een relevante groep coachees en coaches cruciaal zijn. Een belangrijke stap, maar, zoals de auteur terecht stelt, wordt hiermee wordt in strikte zin nog geen antwoord gegeven op de vraag welke factoren daadwerkelijk relevant zijn voor een succesvol en effectief coaching proces. Wij verwachten en hopen van harte dat deze thesis niet alleen verder onderzoek, maar ook reflectie in de praktijk zal stimuleren. De jury is van mening dat Marilène Mineur met haar thesis een waardige winnaar is van de NOBCO-thesisprijs 2012.

Klik hier voor de volledige winnende thesis: Determining relevant factors of coaching

Tweede prijs NOBCO Thesisprijs 2012

Merlijn Koch, met de scriptie "Educatie in lifecoaching, ontwerponderzoek" (masterthesis van de Universiteit voor Humanistiek). Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Europees Instituut. Koch ontving uit handen van de juryvoorzitter prof. dr. Fred Korthagen een geldprijs van 250,- euro.

Uit het juryrapport
De thesis is helder geschreven en maakt op een kritisch-analytische wijze duidelijk dat het begrip lifecoaching erg vaag is en in de praktijk heel verschillend wordt uitgewerkt. Juist daarom is het moedig dat de auteur voor het onderwerp lifecoaching heeft gekozen, want het is een breed en complex onderwerp. Maar ook wordt uiteengezet wat er nu eigenlijk te winnen is aan scherpte op dit gebied, met name als wetenschappelijke onderbouwing als criterium wordt genomen. De auteur heeft op basis van deze analyse ook een methodiek voor lifecoaching ontworpen en een leerplan voor educatie in lifecoaching, als specialisatie voor studenten van het Europees Instituut. Het is jammer dat de toetsing van die methodiek en van de leergang buiten het bestek van het onderzoek vielen, waardoor je als lezer met vragen blijft zitten, over de mate waarin het uiteindelijke ontwerp ‘evidence-based’ is en over bepaalde keuzes die gemaakt werden bij de ontwikkeling van de coachingsmethodiek. Dat neemt niet weg dat het hier om een helder geschreven en interessante studie gaat. Het is een thesis met diepgang, die kritisch en informatief kan worden genoemd.

Klik hier voor de volledige thesis: Educatie in lifecoaching

Uitreiking
De winnaars zijn bekend gemaakt tijdens de NOBCO Conferentie die plaatsvond op 2 oktober 2012.

Juryleden
De jury bestond ook dit jaar uit deskundigen uit het veld en de wetenschap, te weten:

  • Prof. dr. Fred Korthagen, voorzitter (emeritus-hoogleraar Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht, thans werkzaam als senior-onderzoeker aan de Vrije Universiteit. Naast zijn wetenschappelijk werk op het gebied van coaching heeft hij jarenlange ervaring in het opleiden van coaches.)
  • Drs. Adriaan Hoogendijk (Filosoof, executive coach en loopbaancoach, opleider van coaches en auteur van diverse boeken over coaching)
  • Dr. Rendel de Jong (verbonden aan de Universiteit Utrecht, lid van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van de NOBCO en reeds tientallen jaren betrokken bij de coaching van managers. Hij heeft regelmatig gepubliceerd over coaching.)
  • Drs. Alexander Vreede (coach, lid van de executive board van de EMCC en oud-voorzitter van de NOBCO)

Meedoen met de NOBCO Thesisprijs 2013?

De competitie voor de NOBCO Thesisprijs 2013 is inmiddels gestart!

Stuur uw thesis in voor 10 september 2013 en wellicht bent u de winnaar en krijgt u de eerste of een van de andere prijzen uitgereikt tijdens de NOBCO Conferentie op 11 oktober 2013.