Tijdens het symposium: 'Coaching en Onderzoek: daar waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten’ is de NOBCO Thesisprijs 2019 uitgereikt. Het NOBCO-bestuur feliciteert de prijswinnares en hoopt dat haar scriptie de weg zal vinden naar de beroepsgroep en ver daarbuiten.

Uitkomst

Na een eerste beoordeling door het CWO werden 4 theses genomineerd en voor beoordeling naar de jury van de NOBCO Thesisprijs 2019 gestuurd.

De jury heeft haar beoordeling gebaseerd op vijf criteria:

1. de inhoudelijke kwaliteit,

2. de gehanteerde onderzoeksmethode,

3. de presentatie,

4. de bijdrage aan de theorievorming,

5. de bijdrage aan de beroepspraktijk.

Daarbij heeft zij rekening gehouden met het feit dat onderzoek vaak meer vragen oproept dan beantwoordt (en dat was bij deze theses niet anders) en dat het gaat om het onderzoek van studenten van zeer verschillende opleidingen en met andere begeleiders.

Gezien de enorme verschillen in thema en aanpak tussen de theses willen we daarbij geen onderscheid tussen 1e en 2e prijs maken. Derhalve is er dit jaar sprake van een gedeelde 1e plaats.

Winnaars

Eva van Duin is de winnaar van de NOBCO Thesisprijs Coaching 2019. Dat is donderdag 28 november bekendgemaakt op het NOBCO Symposium Coaching & Onderzoek in Utrecht. Eva won deze prijs met haar thesis ‘De Rol van Werkalliantie en Vervulling van Psychologische Basisbehoeften binnen de Effectiviteit van Coaching’. Zij ontving een certificaat en een cheque van 1.000 euro uit handen van juryvoorzitter Dr. Kilian Wawoe.

De vakjury, bestaande uit Dr. Kilian Wawoe, Drs. Anje-Marijcke van Boxtel, Dr. Sanne Peeters en Charlotte van den Wall Bake, heeft haar beoordeling gebaseerd op vijf criteria: de inhoudelijke kwaliteit, de gehanteerde onderzoeksmethode, de presentatie, de bijdrage aan de theorievorming en de bijdrage aan de beroepspraktijk.

Eva van Duin was de terechte winnaar aldus de jury, omdat in haar scriptie wetenschap en praktijk echt samen komen. Zij waardeerde het gebruik van veel nieuwe instrumenten, de leesbaarheid en het educatieve gehalte. Het bekijken van het mediërend effect, maakte het een boeiend verhaal. Lees hier de scriptie van Eva van Duin.

Ruud van Dun sleepte de tweede prijs in de wacht en ontving een cheque van 250 euro. Zijn bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, het heldere en goed geschreven verhaal in combinatie met het gebruik van verschillende analyses, de wijze van onderzoek en de relevantie voor de coachingpraktijk maakten van Ruud een terechte nummer twee. Lees hier de scriptie van Ruud van Dun.

De twee andere genomineerden Maaike Taconis en Pim Lambrechts werden beloond met ieder een bedrag van 125 euro.

Wetenschappelijk Onderzoek

De NOBCO vindt wetenschappelijk onderzoek naar coaching ongelofelijk belangrijk. NOBCO investeert dan ook bewust in samenwerkingen met wetenschappers, het bedrijfsleven en opleiders. Vandaar dat er binnen de NOBCO een commissie wetenschappelijk onderzoek is ingericht. Deze is samengesteld uit wetenschappers verbonden aan universiteiten, beroepscoaches met een wetenschappelijke achtergrond en interesse en het NOBCO-bestuurslid Onderzoek. Zij stellen zich ten doel kennis over en van wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te maken voor coaches.

De NOBCO heeft de Thesisprijs in het leven geroepen om zo wetenschappelijk onderzoek naar de toegevoegde waarde van coaching te stimuleren. De Thesisprijs is in 2010 ingesteld en wordt tweejaarlijks uitgeloofd.