Tijdens het symposium: 'Coaching en Onderzoek daar waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten’ is op 25 november 2021 de NOBCO Thesisprijs 2021 uitgereikt. Het NOBCO-bestuur feliciteert de prijswinnaar en hoopt dat zijn scriptie de weg zal vinden naar de beroepsgroep en ver daarbuiten.

Uitkomst

Na een eerste beoordeling door het CWO werden 5 theses genomineerd en voor beoordeling naar de jury van de NOBCO Thesisprijs 2021 gestuurd.

De jury heeft haar beoordeling gebaseerd op vijf criteria:

1. de inhoudelijke kwaliteit,

2. de gehanteerde onderzoeksmethode,

3. de presentatie,

4. de bijdrage aan de theorievorming,

5. de bijdrage aan de beroepspraktijk.

Daarbij heeft zij rekening gehouden met het feit dat onderzoek vaak meer vragen oproept dan beantwoordt (en dat was bij deze theses niet anders) en dat het gaat om het onderzoek van studenten van verschillende opleidingen die niet altijd dezelfde criteria hanteren.

Winnaar 2021 Joppe Dubbeld

Joppe Dubbeld is de winnaar van de NOBCO Thesisprijs Coaching 2021. Joppe won deze prijs met zijn thesis “Avoiding problems or approaching solutions? Revealing the effects of both problem- /solution-focused questioning, and their interplay with approach/avoidance goal-orientations on coaching outcomes”. Hij ontving een certificaat en een cheque van 1.500 euro uit handen van juryvoorzitter Dr. José Heesink.

De vakjury, bestaande uit Dr. José Heesink, Dr. Rendel de Jong, Heleen Hordijk en Charlotte van den Wall Bake was zeer te spreken over de kwaliteit en de variatie van de theses. “Het lezen en beoordelen werd daardoor plezierig, maar uitdagend,” aldus de juryvoorzitter José Heesink.

De jury was uiteindelijk het meest enthousiast over de scriptie die coaches helpt om stil te blijven staan bij de soms kritiekloze houding van coaches t.o.v. benaderingen uit de positieve psychologie. Daarover gaat het onderzoek van Joppe Dubbeld waarin hij kijkt naar het effect van de wijze van formuleren van coachingsvragen (oplossings-versus probleemgericht) en het formuleren van na te streven doelen (approach of avoidance) op uitkomsten van het coachproces, zoals gemoedstoestand, of self-efficacy en het behalen van doelen. Joppe laat met zijn scriptie zien dat we als coaches voorzichtig moeten zijn met de veronderstelling dat een oplossingsgerichte benadering van coaching op alle fronten superieur is aan een meer probleemgerichte benadering. Joppe studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, Master’s Degree Work and Organizatial Psychology.

De reactie van Joppe op het winnen van de prijs: “Het is een grote eer voor mij om deze prijs te winnen. Coaching is een supermooi vak en ik hoop dat ik met mijn onderzoek heb kunnen bijdragen aan een verdere ontwikkeling binnen ons vakgebied.”

Lees hier het juryrapport.

Ingezonden scripties genomineerden 2021:

  • Joppe Dubbeld - Avoiding problems or approaching solutions? Revealing the effects of both problem- /solution-focused questioning, and their interplay with approach/avoidance goal-orientations on coaching outcomes”
  • Joost Drieman - Exploring how to coach Young Business Professionals in a business environment in Western Europe
  • Ronald Flohil - Het Wonderlijke Succes van een Vraag: De Invloed van Probleem- en Oplossingsgerichte Coaching op Cognitie, Affect en Gedrag in Medische Professionals
  • Vivian Jak - Het werkgeluk van werknemers vergroten via coaching (lees ook: adviesrapport Vivian)
  • Odile Seebrechts - Levensfase Moderator van Relaties tussen Psychologische Basisbehoeften, Werkalliantie, Persoonlijk Groei en Welbevinden”

Wetenschappelijk Onderzoek

De NOBCO vindt wetenschappelijk onderzoek naar coaching ongelofelijk belangrijk. NOBCO investeert dan ook bewust in samenwerkingen met wetenschappers, het bedrijfsleven en opleiders. Vandaar dat er binnen de NOBCO een commissie wetenschappelijk onderzoek is ingericht. Deze is samengesteld uit wetenschappers verbonden aan universiteiten, beroepscoaches met een wetenschappelijke achtergrond en interesse en het NOBCO-bestuurslid Onderzoek. Zij stellen zich ten doel kennis over en van wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te maken voor coaches.

De NOBCO heeft de Thesisprijs in het leven geroepen om zo wetenschappelijk onderzoek naar de toegevoegde waarde van coaching te stimuleren. De Thesisprijs is in 2010 ingesteld en wordt tweejaarlijks uitgeloofd.