Vacature Bestuurslid Kwaliteit en Ethiek

Per 1 maart 2024 stopt de tweede bestuurstermijn van José Vos-Boven. We zoeken daarom een nieuw bestuurslid Kwaliteit en Ethiek.

We zoeken jou!

Ben jij een ervaren bestuurder met ambitie en een hart voor Kwaliteit en Ethiek? Houd je van het internationale speelveld en vind je het leuk om met een team te werken aan professionalisering van het vak van coaching? Ben jij iemand die de grote lijn aanbrengt en medeverantwoordelijkheid wil dragen voor de toekomst van NOBCO? En ben jij iemand die het leuk vindt om een lerende cultuur te creëren, waarin de ontwikkeling van mensen centraal staat? Lees dan verder en kijk wat een bestuursrol bij NOBCO inhoudt.

De eerste ronde sollicitaties heeft nog niet de goede match opgeleverd. We hebben gemerkt dat we in de tekst nog duidelijker kunnen zijn over de breedte van deze rol en de uitdagingen die er zijn.

Uitdagingen bij NOBCO en in de portefeuille

Als NOBCO / EMCC Netherlands nemen we in Nederland het voortouw om de professionele standaard voor coaching op de kaart te zetten. Deze standaard is gebaseerd op leren, reflecteren en transparant zijn over de kerncompetenties die beschreven zijn in de keurmerken van EMCC Global.

Samen met de portefeuillehouder Communicatie en Platformontwikkeling draag je bij aan de professionalisering van de coach-community en zorg je dat de interne processen gebruikersvriendelijk zijn en bijdragen aan het doel van certificeren. Ook zorg je dat nieuwe ontwikkelingen in het vak een plaats krijgen. Daarvoor voer je frequent overleg en stem je af met EMCC Global. Zo hebben we afgelopen jaar supervisie geïntroduceerd en zijn we bezig om teamcoaching verder te ontwikkelen.

Verder werken we met de EQA opleiders aan Embedded EIA. En voor de toekomst kun je denken aan nieuwe disciplines zoals mentoring. De Ethische kant van ons vak is verankerd in de Internationale Ethische code. Deze is doorlopend in ontwikkeling, denk daarbij bijvoorbeeld aan de rol van AI. Als portefeuillehouder draag je hieraan bij en ben je tevens de contactpersoon voor de Klachtencommissies. Het borgen van hun onafhankelijkheid door de processen goed in te regelen behoort ook tot je verantwoordelijkheid.

Wat verwachten we van jou?

We zoeken een bestuurder die een teamspeler is en een eigen inbreng heeft. Iemand die samenwerkt en principiële keuzes durft te maken. Iemand die ervaren genoeg is om te luisteren en bereid is zijn mening bij te stellen als dat voor NOBCO als geheel beter is.

Leidinggevende ervaring is voorwaarde. Ervaring op gebied van HR en accreditatieprocessen is een pré. Je hoeft niet de beste coach te zijn, maar wel iemand die zelf gecertificeerd is en begrijpt hoe mensen leren en professionaliseren.

Vergoeding

De vergoeding die hoort bij de Overeenkomst van Opdracht is vastgelegd in het vergoedingenreglement van NOBCO zoals die geldt voor de sleutelpersonen van NOBCO. Het gaat om 2 dagen per week waarbij de praktijk is dat uren ook gespreid door de week worden ingezet.

Procedure

Ben je geïnteresseerd in deze rol, schrijf dan vóór 5 januari 2024 een brief aan bestuur@nobco.nl waarin je je interesse en motivatie kenbaar maakt, vergezeld van je Curriculum Vitae.

Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met de bestuurssecretaris Peter Zijlema, via bestuur@nobco.nl. Afhankelijk van je vragen, kan hij je in contact brengen met een bestuurslid.

Tussen 25 december en 2 januari zijn we gesloten.

De gesprekken vinden in een viertal rondes plaats; elk gesprek duurt maximaal een uur:

1e ronde: 15 januari met een deel van het bestuur (online)
2e en 3e ronde: 22 januari met bestuur en met twee mensen uit de portefeuille
4e ronde: 3e week januari met de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht

Wil je deze data en tijdstippen reserveren in je agenda?

We streven er naar om je vanaf 1 februari 2024 mee te nemen in een overdrachtsperiode en je benoeming per 1 maart in te laten gaan.

Voor meer details over de portefeuille zie hiernaast in de download.