Vacature Coördinator Communicatie

Wij zoeken jou! Ben jij creatief en energiek en heb je een brede marketing en communicatie achtergrond? Zie jij hoe we NOBCO extern kunnen presenteren en leidend kunnen zijn in het coachvak? En weet jij hoe je mensen betrekt bij onze gezamenlijke missie en projecten aanstuurt? Dan komen we graag met je in contact. We zijn op zoek naar een coördinator communicatie vanuit onze eigen community.

Wij bieden een omgeving met uitdaging, veel vrijheid en betrokken mensen. Jij kunt met jouw expertise deel uitmaken van een gedreven community waarin gepassioneerd wordt gewerkt aan het ontwikkelen van het coachvak.

De opdracht is:

 1. Je zorgt voor een strategisch communicatieplan en de uitvoering ervan.
 2. Je zorgt voor externe communicatie op basis van een goede kanaalstrategie voor de diverse doelgroepen. Denk ook aan het voorbereiden van woordvoering en artikelen. We hebben een eigen e-magazine, een podcast met groot bereik en een aantal LinkedIn groepen.
 3. Je zorgt voor inspirerende interne communicatie. Het gaat om het betrekken van coaches, communityleden en partners bij het realiseren van onze missie en het werken aan professionaliteit. Het werken met marketing automation en mailflows met communicatie op maat is onze ambitie.
 4. Verder coördineer je:
  • Het Jaarverslag, onderwerpen van onze maandelijkse nieuwsbrief en het e-magazine (4x per jaar)
  • Inhoud van campagnes rondom branding, werving en opinie
  • De ontwikkeling van middelen, folders, digitale middelen voor coaches

Hier vragen we projectleiderschap, uitvoering is elder belegd.

Wie zoeken we? 

Iemand die inspireert, goed samenwerkt binnen de community en zo zorgt voor verdere groei en engagement van NOBCO. Je werkt intensief samen met de coördinator Website.

Je hebt mogelijk al een netwerk binnen NOBCO.

 • Je hebt kennis van NOBCO en ontwikkelingen in het coachvak.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met interne en externe communicatie, zowel strategisch als uitvoeren en kent de benodigde systemen.
 • Je schrijft vlot met goede kennis van de Nederlandse (en bij voorkeur Engelse) taal.
 • Je hebt oog voor kwaliteit en detail,
 • je bewaakt een eenduidige uitstraling naar buiten.
 • Je bent integer een weet de belangen goed te scheiden. Je werkt onafhankelijk.
 • Je weet mensen mee te krijgen en te inspireren, toont leiderschap.
 • Je houdt goed overzicht en bewaakt voortgang.
 • Je bent als professionele coach EIA-gecertificeerd of daar actief mee bezig.

Praktische zaken rondom de opdracht

 • Als coördinator bij NOBCO krijg je een Overeenkomst van Opdracht. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst en facturering vindt plaats vanuit je eigen onderneming.
 • De Overeenkomst van Opdracht wordt voor een jaar aangegaan en zal dan worden geëvalueerd.
 • Gemiddeld 16 uur per week, overdag, gedurende 48 weken per jaar. Beschikbaargheid gedurende 4 dagen per week (lijkt me wel nodig in dit verband)
 • Er is sprake van een redelijke vergoeding, die vastligt in het NOBCO Vergoedingenregelement
 • Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor Communicatie is je opdrachtgever en met haar bespreek je de voortgang van en evalueer je je opdracht.

Wij zijn benieuwd naar jou! 

 • Stuur je motivatiebrief en CV voor 30 september a.s. naar bestuur@nobco.nl
 • Wil je meer weten, neem dan contact op met Geeske te Gussinklo via het secretariaat (info@nobco.nl).
 • Als je wordt uitgenodigd, heb je een gesprek met bestuurslid Geeske te Gussinklo en een collega.
 • In de tweede ronde heb je een gesprek met twee bestuursleden.
 • Het is de bedoeling om in november te starten.

NOBCO algemene informatie

NOBCO / EMCC-NL is hét platform voor professionele coaching in Nederland. Onze visie is dat coaching een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn van en de ontwikkeling van mensen.

Onze missie is dat NOBCO met haar community leidend is in de ontwikkeling van het coachvak en bijdraagt aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching ten gunste van de maatschappij.

Om onze missie te verwezenlijken werken we samen met andere partijen zoals wetenschappelijke organisaties, zusterorganisaties en opleidingsinstituten. Op dit moment zijn ruim 5000 coaches bij NOBCO aangesloten. NOBCO/EMCC Netherlands is onderdeel van EMCC Global, het European Mentor and Coaching Council. EMCC Global is actief in ruim 20 landen.

Context van de opdracht en toekomst

NOBCO groeit en professionaliseert. NOBCO is hét platform voor professionele coaching in Nederland:

Steeds meer coaches sluiten zich aan en gaan aan de slag met hun professionele ontwikkeling, waaronder zich certificeren. Elkaar ontmoeten, kennis delen, samen het vak ontwikkelen zijn belangrijke doelen van NOBCO en ook behoeften van coaches. Daarnaast zien wij in behoefteonderzoek dat coaches, naast landelijke ook graag lokale bijeenkomsten bezoeken. Ook zoeken zij andere coaches om een intervisiegroep mee op te zetten of samen aan de slag te gaan met certificeren. We hebben een schat aan kennis binnen onze community, met wetenschappers, coaches, HR-professionals en het is aan ons om deze kennis ook weer ter beschikking te stellen aan de community.

Direct reageren?

Stuur je motivatiebrief en CV voor 30 september a.s. naar bestuur@nobco.nl.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Geeske te Gussinklo via het secretariaat (info@nobco.nl).