Wij zoeken jou! Ben jij een goede netwerker met ervaring op het gebied van live en online kennisbijeenkomsten, werken met vrijwilligers en een heldere visie op het coachvak, laat het ons weten. Vanuit onze ambitie om meer events voor en door coaches te organiseren, samen met vaksecties en meer in de regio zoeken wij een coördinator community.

Wij bieden een omgeving met uitdaging, veel vrijheid en betrokken collega’s. Jij kunt met jouw expertise deel uitmaken van een gedreven community waarin gepassioneerd wordt werkt aan het ontwikkelen van het coachvak en het ontsluiten van kennis en ervaring binnen de community..

De opdracht is:

 1. Je zorgt voor de kaders voor het oprichten van vaksecties en geeft aandacht aan professionaliteit, leren en een inclusieve benadering. Je trekt samen op met de 6 kernteams van de vaksecties en denkt mee over een inspirerend programma en zorgt voor onderlinge afstemming in de jaarplanning.
 2. Je brengt een groep regiocoördinatoren bijeen met wie je een programma inspirerende regiobijeenkomsten opzet. Je adviseert over sprekers en werkvormen en borgt de kaders, zoals aankondiging en verslaglegging van de programma's op de website.
 3. Verder heb je een coördinerende rol bij:
  1. welkomst-webinars voor nieuwe aangesloten coaches en communityleden.
  2. nieuwe projecten, waar vrijwilligers een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vak en NOBCO, zoals NOBCO helpt studenten.
   En zoek je afstemming met de commissie en coördinator communicatie over manieren waarop deelname van coaches aan intervisiegroepen wordt vergroot.

 

Je opdracht sluit aan bij, maar bevat niet, de grote events zoals het wetenschappelijk symposium, nieuwjaarsbijeenkomst en NOBCO in het land. Samenwerking, verdiepingsbijeenkomsten en advisering op basis van deze events is wel wenselijk.

Wie zoeken we? 

Iemand die inspireert, goed samenwerkt binnen de community en zo zorgt voor ontsluiten van kennis!

 • Je hebt kennis en mogelijk al een netwerk binnen NOBCO.
 • Je hebt kennis van NOBCO en ontwikkelingen in het coachvak.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het organiseren van events en kennisdeling.
 • Je bent integer een weet de belangen goed te scheiden. Je werkt onafhankelijk.
 • Je weet mensen mee te krijgen en te inspireren, toont leiderschap.
 • Je houdt goed overzicht en bewaakt voortgang.
 • Je bent als professionele coach EIA-gecertificeerd.

Praktische zaken rondom de opdracht

 • Als coördinator bij NOBCO krijg je een Overeenkomst van Opdracht. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst en facturering vindt plaats vanuit je eigen onderneming.
 • De Overeenkomst van Opdracht wordt voor een jaar aangegaan en zal dan worden geëvalueerd.
 • Gemiddeld 10 uur per week, overdag, gedurende 48 weken per jaar.
 • Er is sprake van een redelijke vergoeding, die vastligt in het vergoedingenbeleid.
 • Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor Communicatie is je opdrachtgever en met haar bespreek je de voortgang van en evalueer je je opdracht.

Wij zijn benieuwd naar jou! 

 • Stuur je motivatiebrief en CV voor 30 maart a.s. naar bestuur@nobco.nl
 • Wil je meer weten, neem dan contact op met Geeske te Gussinklo via het secretariaat (info@nobco.nl).
 • Als je wordt uitgenodigd, heb je een gesprek met bestuurslid Geeske te Gussinklo en een collega.
 • In de tweede ronde heb je een gesprek met twee bestuursleden.
 • Het is de bedoeling om in april te starten.

NOBCO algemene informatie

NOBCO / EMCC-NL is hét platform voor professionele coaching in Nederland. Onze visie is dat coaching een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn van en de ontwikkeling van mensen.

Onze missie is dat NOBCO met haar community leidend is in de ontwikkeling van het coachvak en bijdraagt aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching ten gunste van de maatschappij.

Om onze missie te verwezenlijken werken we samen met andere partijen zoals wetenschappelijke organisaties, zusterorganisaties en opleidingsinstituten. Op dit moment zijn ruim 5000 coaches bij NOBCO aangesloten. NOBCO/EMCC Netherlands is onderdeel van EMCC Global, het European Mentor and Coaching Council. EMCC Global is actief in ruim 20 landen.

Context van de opdracht en toekomst

NOBCO groeit en professionaliseert. NOBCO is hét platform voor professionele coaching in Nederland:

Steeds meer coaches sluiten zich aan en gaan aan de slag met hun professionele ontwikkeling, waaronder zich certificeren. Elkaar ontmoeten, kennis delen, samen het vak ontwikkelen zijn belangrijke doelen van NOBCO en ook behoeften van coaches. Daarnaast zien wij in behoefteonderzoek dat coaches, naast landelijke ook graag lokale bijeenkomsten bezoeken. Ook zoeken zij andere coaches om een intervisiegroep mee op te zetten of samen aan de slag te gaan met certificeren. We hebben een schat aan kennis binnen onze community, met wetenschappers, coaches, HR-professionals en het is aan ons om deze kennis ook weer ter beschikking te stellen aan de community.