“Ik wil zeker zijn dat ik ook écht iets heb aan het coachtraject."

Coaching biedt krachtige ondersteuning bij jouw persoonlijke ontwikkeling of die van je medewerkers. Het is een waardevol traject en dat vraagt om investering in tijd, geld en energie. Je wilt dan zekerheid hebben dat jouw coach ook echt wat te bieden heeft.

Kies voor professionaliteit. Kies een NOBCO-coach

Coaching is geen beschermd beroep. Dat betekent dat iedereen zich coach mag noemen. Door voor een gecertificeerde NOBCO-coach te kiezen, weet je dat je goed zit. 

Coaches sluiten zich aan bij NOBCO, omdat ze waarde hechten aan kwaliteit en ze zichzelf willen blijven ontwikkelen. NOBCO stimuleert dit doorlopend met tal van activiteiten, intervisie, online webinars en praktische handvatten. Ze stelt echter ook harde eisen aan de coaches die zich aansluiten. Zo onderschrijven bijvoorbeeld alle aangesloten coaches de NOBCO Ethische Gedragscode en conformeren ze zich aan het klachtenreglement. Dit biedt extra zekerheid voor jou als afnemer.

EIA-certificering

Om aan te tonen dat NOBCO-coaches garant staan voor kwaliteit en professionaliteit, vragen we onze coaches om te blijven leren en ontwikkelen. Hiermee onderscheiden zij zich in de markt. 

EIA staat voor European Individual Accreditation. Hét kwaliteitskeurmerk voor beroepscoaches dat internationaal geldt. Het wordt uitgegeven door EMCC Global (European Mentoring and Coaching Council) waarbij NOBCO is aangesloten.

Met een EIA-certificering moet je als coach allereerst voldoen aan ervaringsjaren en kwaliteitseisen. Daarnaast toon je aan dat je je blijft ontwikkelen in het vak. Je reflecteert op jezelf en je handelen, bijvoorbeeld via intervisie of supervisie. En je volgt permanente educatie.

Afhankelijk van de ervaring en achtergrond van de coach, zijn er verschillende EIA-niveaus te behalen: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner en Master Practitioner. 

Op onze website vind je al onze coaches via "Vind een coach". Hier kun je ook selecteren op een coach die gecertificeerd is. Coaches die (nog) geen certificering hebben, ondersteunt NOBCO om wel alvast aantoonbare stappen te zetten in hun kwaliteit en professionaliteit. Denk aan het werken met coachcontracten en het volgen van intervisie en permanente educatie.

Vind een coach

Draag bij aan de ontwikkeling van het coachvak

NOBCO heeft de missie om voorop te lopen in de ontwikkeling van het coachvak. Coaching is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Samen met onze coaches willen we het vakmanschap van coaching op een hoger plan tillen. Met als doel dat coaching een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn van en de ontwikkeling van mensen in onze maatschappij. Door te kiezen voor een NOBCO-coach, draag je bij aan deze missie.