NOBCO is hét platform voor coaching in Nederland. Daarom zet de Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) zich in voor het verzamelen en beschikbaar stellen van kennis en wetenschappelijk onderzoek over coaching.

Activiteiten CWO

  • Ieder jaar organiseren we een symposium Coaching en Onderzoek. Hier worden de laatste inzichten op het gebied van coaching besproken. 
  • We stimuleren wetenschappelijk onderzoek onder NOBCO-coaches, bijvoorbeeld door workshops te organiseren over Evidence Based Coaching, het opzetten van onderzoek en het toepassen van onderzoekresultaten in jouw eigen coachpraktijk.
  • We ondersteunen relevant wetenschappelijk onderzoek met kennis, kunde en financiële middelen.
  • Heb je zelf een onderzoek uitgevoerd? Dan stimuleren we je om dit te publiceren! Dat doen we onder andere door het organiseren en uitreiken van de tweejaarlijkse NOBCO Thesisprijs.
  • Coaching is de afgelopen jaar flink in populariteit gegroeid. Hiermee is ook de vraag naar wetenschappelijk onderzoek toegenomen. In samenwerking met de Open Universiteit wordt er daarom onderzoek uitgevoerd door een promovendus.
  • We publiceren nieuws en artikelen over coaching in de NOBCO-nieuwsbrief en op onze Kennisbank.
  • We adviseren het onderzoeksteam Coaching Monitor: hét online instrument van NOBCO voor coachtrajecten.

Wie zijn wij?

Johan Lataster
dr. J.J.E. (Johan) Lataster

Hoe blijven we ons als mens gedurende ons leven ontwikkelen: biologisch, cognitief, sociaal en emotioneel? Hoe beïnvloeden deze ontwikkelingen elkaar en de wijze waarop we keuzes maken? En hoe kun je mensen in al hun levensfasen optimaal begeleiden richting groei, zelfrealisatie en welzijn? Dit zijn vragen waar ik mij als universitair hoofddocent levenslooppsychologie en onderzoeker aan de Open Universiteit mee bezighoud. Mijn interesse gaat daarbij nadrukkelijk uit naar het samenbrengen van inzichten uit psychologie en coaching, om mensen wetenschappelijk onderbouwd te ondersteunen bij het richting geven aan hun leven. Wetenschappelijk onderzoek en evidence-based werken zijn belangrijke pijlers onder onze opleiding, maar evenzo belangrijk is een goede voeling met de beroepspraktijk. De CWO opereert precies op dit snijvlak van wetenschap en praktijk, en als lid hiervan hoop ik dan ook dat we van elkaar lerend tot nieuwe inzichten komen die leiden tot verdieping en verbetering van het coachvak.

David Brode
D. (David) Brode MSc

Bestuurslid Benchmark & Onderzoek en vicevoorzitter NOBCO. Wist je dat een simpele zoekactie naar boeken over coaching meer dan 40.000 exemplaren oplevert en dat 772 daarvan over evidence based coachen gaan? Wat doen we met kennis, hoe passen we die toe en wat zijn de effecten? De hoeveelheid kennis van coaching is enorm, maar kunnen we die omzetten en gebruiken om de effecten meetbaar te vergroten? Die vraag kan mij bezig houden en ik word enthousiast om als bestuurslid een bijdrage te leveren aan onderzoek naar de toegevoegde waarde van coaching. De Coaching Monitor als meet- en inzichtsinstrument is daar een prachtig voorbeeld van. En er is meer, ons speelveld is groot en heeft meerdere belanghebbenden. Ik creëer, onderhoud en bouw verbindingen met als doel het coachvak verder te professionaliseren. Als bestuurslid zal ik me met hart en ziel inzetten voor de verdere ontwikkeling van onze coaches, het vak en NOBCO.

Eddy  de Waart
E. (Eddy) de Waart MSc

Coachen is een vak en mensen verdienen goede coaches met de juiste competenties en opleiding. Als Executive Coach (MSc) toets en ontwikkel ik voortdurend de effectiviteit van mijn eigen praktijk. En als assessor bij de NOBCO/EMCC draag ik met plezier bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het vakgebied.

Jacobien  ten Hoeve-Rozema
drs. J.B. (Jacobien) ten Hoeve-Rozema MSc.

Vanwege mijn universitaire achtergrond in de psychologie werk ik in mijn praktijk altijd vanuit theorieën die werken. Ik ben namelijk arbeidspsycholoog, en ervaren coach en trainer op het gebied van (talent)ontwikkeling, vitaliteit, loopbaan, teamdynamiek en communicatie; en gespecialiseerd in culturele diversiteit in een internationale omgeving.  Ik vind het belangrijk dat coaching een professie is en blijft. Daarom ben ik lid van de CWO, ik wil graag  wetenschappelijk onderzoek bevorderen en toegankelijk maken voor beroepscoaches.