NOBCO is hét platform voor coaching in Nederland. Daarom zet de Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) zich in voor het verzamelen en beschikbaar stellen van kennis en wetenschappelijk onderzoek over coaching.

Activiteiten CWO

  • Ieder jaar organiseren we een symposium Coaching en Onderzoek. Hier worden de laatste inzichten op het gebied van coaching besproken. 
  • We stimuleren wetenschappelijk onderzoek onder NOBCO-coaches, bijvoorbeeld door workshops te organiseren over Evidence Based Coaching, het opzetten van onderzoek en het toepassen van onderzoekresultaten in jouw eigen coachpraktijk.
  • We ondersteunen relevant wetenschappelijk onderzoek met kennis, kunde en financiële middelen.
  • Heb je zelf een onderzoek uitgevoerd? Dan stimuleren we je om dit te publiceren! Dat doen we onder andere door het organiseren en uitreiken van de tweejaarlijkse NOBCO Thesisprijs.
  • Coaching is de afgelopen jaar flink in populariteit gegroeid. Hiermee is ook de vraag naar wetenschappelijk onderzoek toegenomen. In samenwerking met de Open Universiteit wordt er daarom onderzoek uitgevoerd door een promovendus.
  • We publiceren nieuws en artikelen over coaching in de NOBCO-nieuwsbrief en op onze Kennisbank.
  • We adviseren het onderzoeksteam Coaching Monitor: hét online instrument van NOBCO voor coachtrajecten.

Wie zijn wij?

Eddy de Waart
Voorzitter
Eddy de Waart MSc
Senior Practitioner

Eddy draagt voor NOBCO bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het vakgebied.

Coachprofiel
David Brode
Lid
David Brode MSc

David zorgt voor verbinding met de markt, wetenschap en kennisinstellingen zodat coaches kunnen beschikken over relevante kennis en ontwikkelingen in ons vakgebied.

Coachprofiel
Lid
Rendel de Jong

Johan Lataster
Lid
dr. Johan Lataster PhD

Johan streeft ernaar om samen te leren en nieuwe inzichten te genereren die het coachvak verdiepen en verbeteren, met zowel wetenschappelijk onderzoek als praktijkervaring als fundament.

Lara Solms
Lid
drs. Lara Solms

Lara zorgt er voor dat wetenschappelijk onderzoek naar coaching de praktijk bereikt.

Hester van der Zaag
Lid
dr. Hester van der Zaag PhD

Hester zorgt ervoor dat de coachpraktijk het wetenschappelijk onderzoek bereikt.

Coachprofiel

Onderzoek & Wetenschap binnen NOBCO

Onderwijs en wetenschap hebben al lange tijd een prominente plek binnen NOBCO. Kennisdeling is een grote meerwaarde voor coaches en voor onderwijsstellingen. Daarom zoeken we actief de samenwerking op met onderwijsinstellingen, academici en wetenschappers om kennis uit te wisselen.

Dankzij deze samenwerkingen dichten we het gat tussen onderzoek en de praktijk en zorgen we dat deze elkaar versterken. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van het coachvak en de professionalisering van coaches.

Meer informatie