Ons bereiken veel vragen over of coaches onder de Wtza/Wkkgz vallen.

Als jij alleen maar coach bent, dan is het antwoord heel simpel: nee. Coaches zijn geen zorgverleners in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

NOBCO-coaches

Als coach zonder aanvullende rollen val je er niet onder. Je bent aangesloten bij NOBCO en valt onder onze Internationale Ethische Code en het klachtenreglement.

Als jij als coach ook werkzaam bent in de (alternatieve) zorgverlening, dan val je dus waarschijnlijk wél onder deze wet en zul je wellicht bij de beroepsvereniging aangesloten zijn waar jouw rol onder valt.

Spreek in je contract met de coachee heel duidelijk af waar de coachee als hij/zij een klacht heeft over jouw handelen zich kan melden.

Voor welke zorgaanbieders geldt de Wkkgz dan wel?

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Denk aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. Ook bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden, vallen onder de wet. Hier vind je meer informatie.

De wet geldt ook voor aanbieders van cosmetische behandelingen. Maar de wet geldt niet voor handelingen van schoonheidsspecialisten en visagisten als zij:

  • de huid reinigen en huidverzorgende crèmes of (niet-permanente) make-up aanbrengen;
  • middelen gebruiken die de gezondheid van de cliënt niet schaden.

Daarnaast geldt de wet ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen. Hierdoor kan de IGJ er beter op toezien dat er geen misstanden in deze sectoren voorkomen.

De wet geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).