Beroeps- en aansprakelijkheids verzekering

Met Kendall Mason zijn per 1 januari 2017 afspraken gemaakt over een collectieve beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering.

Alle NOBCO-coaches kunnen tegen een interessant tarief een beroeps- aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, inclusief Wkkgz-dekking. De Wkkgz-dekking is voor de volledigheid inbegrepen.

De werkzaamheden voor coaches vallen doorgaans buiten de Wkkgz.

Als je deelneemt betaal je € 69,58 per jaar inclusief assurantiebelasting en exclusief € 5,00 administratiekosten.
(Let op: dit is ongeacht welk moment in het jaar je deelneemt, er wordt dus niet naar rato gefactureerd.)

Verzekerd bedrag:

  • Beroepsaansprakelijkheid: € 1.250.000,00 per aanspraak / € 5.000.000,00 per verzekeringsjaar voor alle leden tezamen.
  • Bedrijfsaansprakelijkheid: € 5.000.000,00 per aanspraak / € 10.000.000,00 per verzekeringsjaar voor alle leden tezamen.

Eigen risico:

  • Beroepsaansprakelijkheid: € 0,00 per aanspraak
  • Bedrijfsaansprakelijkheid: € 100,00 zaakschade per aanspraak, € 0,00 voor personenschade per aanspraak, € 0,00 voor personenschade ondergeschikten per aanspraak

Premie:

€ 69,58 per deelnemer per jaar (ook als je gedurende het jaar deelneemt, betaal je alsnog de jaarpremie). Dit bedrag is inclusief assurantiebelasting en exclusief € 5,00 administratiekosten.

(Let op: dit is ongeacht welk moment in het jaar je deelneemt, er wordt dus niet naar rato gefactureerd.)

Ondertekening:

Hiscox 100,00 %

Dekkingsgebied:

Gehele wereld exclusief USA/Canada

Aangesloten coaches kunnen op het besloten deel meer lezen over deze verzekering en deelname aan deze verzekering.