Beroeps- en aansprakelijkheids verzekering

Als ondernemer kan een klein foutje grote financiële gevolgen hebben. Het is daarom verstandig om conform de Internationale Ethische Code van de NOBCO een goede Beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Met Kendall Mason zijn per 1 januari 2017 afspraken gemaakt over een collectieve beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering.

Voor een lage premie ontvang je een zeer complete aansprakelijkheidsverzekering incl. Wkkgz-dekking. De Wkkgz-dekking is voor de volledigheid inbegrepen, ookal vallen de werkzaamheden voor coaches doorgaans buiten de Wkkgz.

Verzekerde hoedanigheid

Alle werkzaamheden op het vlak van mentale begeleiding en advisering op individueel en groepsniveau, zowel preventief als curatief voor zowel particulieren als organisaties. Het betreft werkzaamheden die gerekend kunnen worden tot het gebruikelijke werkterrein van een in Nederland gevestigd lid van een beroepsvereniging op dit vakgebied.

Verzekerd bedrag:

  • Beroepsaansprakelijkheid: € 1.250.000,00 per aanspraak / € 5.000.000,00 per verzekeringsjaar voor alle leden tezamen.
  • Bedrijfsaansprakelijkheid: € 5.000.000,00 per aanspraak / € 10.000.000,00 per verzekeringsjaar voor alle leden tezamen.

Eigen risico:

  • Beroepsaansprakelijkheid: geen
  • Bedrijfsaansprakelijkheid: € 100,00 per aanspraak voor zaakschade, € 0,00 voor personenschade per aanspraak, € 0,00 voor personenschade ondergeschikten per aanspraak

Premie:

€ 69,58 per deelnemer per jaar (ook als je gedurende het jaar deelneemt, betaal je alsnog de jaarpremie). Dit bedrag is inclusief assurantiebelasting en exclusief € 5,00 administratiekosten.
Als je je deelnamecertificaat opvraagt wordt er door Kendall Mason €10,00 in rekening gebracht.

Ondertekening:

Hiscox 100,00 %

Dekkingsgebied:

Gehele wereld exclusief USA/Canada

Aangesloten coaches kunnen op het besloten deel meer lezen over deze verzekering en deelname aan deze verzekering.