Subsidieregelingen en ontwikkelvouchers

Leven Lang Ontwikkelen en (loopbaan)coaching

Sinds Leven Lang Ontwikkelen in het landelijk beleid niet meer is weg te denken komt er op steeds meer plaatsen aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, coaching en (loopbaan)begeleiding.

Alle bij ons aangesloten leden worden op de hoogte gehouden van interessante subsidieregelingen en ontwikkelvouchers, zodat zij hun opdrachtgevers, werkgevers, werkenden én niet werkenden goed op de hoogte kunnen houden en hun weg zo snel mogelijk weten te vinden.

---

Nieuwe subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoren

- 2 maart 2021 -

Vandaag publiceerde de Staatscourant de 'Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk' Het doel van de regeling is het faciliteren en stimuleren van het behoud van werk of overgang naar ander werk voor werkenden. Met deze regeling kunnen sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers-, werknemersorganisaties en andere betrokken partijen door middel van een subsidieverzoek binnen de desbetreffende sector(en) ondersteuning bieden voor het behouden van werk en het vinden van ander werk.
Er geldt een subsidieplafond van €70 miljoen.

De regeling biedt sectoren 80% subsidie op het aan werkenden geven van:

  • ontwikkeladvies
  • begeleiding naar werk
  • scholing
  • EVC-procedure

De activiteiten kunnen zowel uitgevoerd worden door partijen binnen het samenwerkingsverband als door externe aanbieders. Ook NOBCO-coaches komen hiervoor in aanmerking, mits zij voldoen aan het eerste lid van artikel 4 van de regeling.

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband binnen een of meerdere sectoren of branches. Het is niet mogelijk om deze subsidie als individuele loopbaanadviseur aan te vragen.

Het tijdvak voor indiening loopt van 15 maart tot 26 april 2021.
Voor een loopbaancoach kies je natuurlijk een NOBCO-coach. Deze vind je hier.

---

Nieuwe aanvraagperiode SLIM-regeling voor mkb-ondernemers van start

- 2 maart 2021 -

Vanaf 2 maart is het weer mogelijk om gebruik te maken van de SLIM-regeling. Mkb-ondernemers kunnen tot en met 31 maart een aanvraag indienen voor de regeling. Met de SLIM-regeling kunnen ondernemers hun werknemers loopbaan- en scholingsadviezen bieden of bijvoorbeeld een bedrijfsschool oprichten. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar

Ga voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie naar www.uitvoeringvanbeleidszw.nl. Hier vind je ter inspiratie meer informatie over een leven lang ontwikkelen en ervaringen van andere mkb-ondernemers. Ook vind je hier een menukaart met vier activiteiten waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen.

Voor een loopbaancoach kies je natuurlijk een NOBCO-coach. Deze vind je hier.

---

NL Leert Door - Ontwikkeladvies per 1 december 2020

UPDATE 2 DECEMBER 2020 : De run op het ontwikkeladvies laat zien dat deze subsidie in een grote behoefte voorziet. Zowel vanuit de maatschappij als vanuit de beroepscoaches. Bij de start op 1 december middernacht was de registratie portal overbelast vanwege de grote vraag en na 2 uur was de helt van het aantal trajecten al vergeven. Op dit moment zijn helaas alle 55.000 trajecten ingeboekt.

Hoe werkt het ontwikkeladvies
Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk adviestraject dat bestaat uit meerdere adviesgesprekken. Deelnemers melden zich rechtstreeks aan bij de loopbaanadviseur. Per ontwikkeladvies is een subsidie van € 700,- beschikbaar voor een traject van totaal minimaal 4 uur.Doel van het ontwikkeladvies
NL Leert Door biedt werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, én niet werkenden de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie.
Het doel van het Ontwikkeladvies is de deelnemer bewust te maken van het belang van jezelf blijven ontwikkelen tijdens je loopbaan of in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep, inzichtelijk te maken wat iemands ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden zijn – gegeven zijn of haar eigen situatie – en handvatten te geven om volgende stappen te zetten.

Ben je NOBCO-coach dan kun je hier meer lezen over deze regeling.

---

Werktuig PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector

Professionals in de culturele en creatieve sector kunnen een aanvraag doen bij het programma Permanente Professionele Ontwikkeling, ook wel Werktuig PPO genoemd.

PPO stimuleert de professionele ontwikkeling en de loopbaankansen van werkenden maar ook van werkzoekenden in de sector. Het betreft dan verschillende functies in dienst van culturele en creatieve organisaties, maar ook zelfstandigen die geregistreerd staan onder een van de bedrijfstakken van kunst, erfgoed, media of creatieve industrie.

PPO financiert zowel voor werknemers als ZZP’ers 1/3 van de totale kosten van het ontwikkelplan met een maximum van € 2.000,- (inclusief BTW). We gaan ervan uit dat de werkgever of opdrachtgever ook 1/3 bijdraagt en dat je het resterende bedrag zelf betaalt.

Ben je NOBCO-coach dan kun je hier meer lezen over deze regeling.

---