Subsidieregelingen en ontwikkelvouchers

Leven Lang Ontwikkelen en (loopbaan)coaching

Sinds Leven Lang Ontwikkelen in het landelijk beleid niet meer is weg te denken komt er op steeds meer plaatsen aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, coaching en (loopbaan)begeleiding.

Alle bij ons aangesloten leden worden op de hoogte gehouden van interessante subsidieregelingen en ontwikkelvouchers, zodat zij hun opdrachtgevers, werkgevers, werkenden én niet werkenden goed op de hoogte kunnen houden en hun weg zo snel mogelijk weten te vinden.

---

  • NL Leert Door - Ontwikkeladvies per 1 december 2020

Een van de actuele regelingen waarvoor NOBCO-coaches kunnen worden geschakeld is het Ontwikkeladvies.
Vanwege het succes van deze regeling was in augustus al snel het maximum aantal ontwikkeladviezen bereikt!
Daarop heeft het Ministerie nog eens 50.000 extra ontwikkeladviestrajecten beschikbaar gesteld per 1 december!

DE REGISTRATIEPORTAL GAAT OP 1 DECEMBER 2020 OM 00.00 UUR OPEN!

UPDATE 2 DECEMBER 2020 : De run op het ontwikkeladvies laat zien dat deze subsidie in een grote behoefte voorziet. Zowel vanuit de maatschappij als vanuit de beroepscoaches. Bij de start op 1 december middernacht was de registratie portal overbelast vanwege de grote vraag en na 2 uur was de helt van het aantal trajecten al vergeven. Op dit moment zijn helaas alle 55.000 trajecten ingeboekt.

Hoe werkt het ontwikkeladvies
Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk adviestraject dat bestaat uit meerdere adviesgesprekken. Deelnemers melden zich rechtstreeks aan bij de loopbaanadviseur. Per ontwikkeladvies is een subsidie van € 700,- beschikbaar voor een traject van totaal minimaal 4 uur.

Doel van het ontwikkeladvies
NL Leert Door biedt werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, én niet werkenden de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie.
Het doel van het Ontwikkeladvies is de deelnemer bewust te maken van het belang van jezelf blijven ontwikkelen tijdens je loopbaan of in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep, inzichtelijk te maken wat iemands ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden zijn – gegeven zijn of haar eigen situatie – en handvatten te geven om volgende stappen te zetten.

De aanvraag van de subsidie en de betaling daarvan loopt via de loopbaanadviseur.
Alle informatie hierover vind je op de pagina Uitvoering van Beleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tip: heb je een nog vragen hierover, kijk dan eerst op deze FAQ lijst, wellicht staat jouw vraag daar tussen.
Elke loopbaanadviseur kan 25 trajecten per dag registreren. Dat geldt ook voor de werkgever ten aanzien van een loopbaanadviseur die bij hem in dienst is en voor de gemachtigde van een loopbaanadviseur. Hiermee wordt voorkomen dat grote aantallen trajecten tegelijkertijd worden geregistreerd en krijgen ook andere mensen de tijd om zich te oriënteren op een gesprek en het vinden van een loopbaanadviseur.
Lees hier de recente regelgeving, zoals gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 november 2020.

Eisen aan loopbaanadviseur
De voorwaarden die gesteld worden aan de loopbaanadviseur worden in het document ‘’Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies’’ in artikel 4 behandeld. De eisen zijn als volgt; de activiteiten, bedoeld in artikel 3, worden uitgevoerd door een loopbaanadviseur, die:

  • een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau, of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond;
  • minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft;
  • verklaart zich te houden aan de gedragscode in bijlage II.

Daarbij geldt: registratie bij Noloc en/of certificering door CMI zijn géén vereisten!

Wees vindbaar als coach
Iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd kan voor dit advies kosteloos een gekwalificeerde loopbaancoach inschakelen. De website van Hoe werkt Nederland verstrekt hier informatie over aan werknemers en werkgevers. Op de pagina 'hoe maak ik gebruik van het ontwikkeladvies' wordt aangegeven dat coachees ook een NOBCO-coach kunnen inschakelen als loopbaan-adviseur. Ze worden doorverwezen naar de NOBCO-pagina 'vind een coach'. Zorg dus dat in jouw profiel het vakje 'ontwikkeladvies' is aangevinkt, zodat je vindbaar bent voor de coachees.

Arbeidsmarktscans en ondernemersscans
Bij de uitvoering van het Ontwikkeladvies is het noodzakelijk dat een arbeidsmarkt- of ondernemersscan wordt ingezet. Hier vindt u daar meer informatie over.

---

  • Werktuig PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector

Professionals in de culturele en creatieve sector kunnen een aanvraag doen bij het programma Permanente Professionele Ontwikkeling, ook wel Werktuig PPO genoemd.

PPO stimuleert de professionele ontwikkeling en de loopbaankansen van werkenden maar ook van werkzoekenden in de sector. Het betreft dan verschillende functies in dienst van culturele en creatieve organisaties, maar ook zelfstandigen die geregistreerd staan onder een van de bedrijfstakken van kunst, erfgoed, media of creatieve industrie.

PPO financiert zowel voor werknemers als ZZP’ers 1/3 van de totale kosten van het ontwikkelplan met een maximum van € 2.000,- (inclusief BTW). We gaan ervan uit dat de werkgever of opdrachtgever ook 1/3 bijdraagt en dat je het resterende bedrag zelf betaalt.

Lees hier meer over deze regeling.

---