Het werkgeluk van werknemers vergroten via coaching

Onderzoek

Met dit onderzoek heeft Vivian Mak in 2021 meegedaan aan de NOBCO thesisprijs 2021.

Lees het gehele onderzoeksverslag hier.

Samenvatting

Coachfinder is een online platform dat coaches en coachzoekers middels het platform met elkaar verbindt. Er is nog geen content over positieve psychologie beschikbaar voor coaches bij Coachfinder, ondanks dat coaches dit graag zouden willen. Daarentegen zijn werkgerelateerde onderwerpen op de website populair bij coaches en coachzoekers. Er is voor gekozen om een werkgerelateerd positief psychologisch onderwerp te onderzoeken, namelijk werkgeluk vergroten bij werknemers. De rol van coaching op dit onderwerp is onderzocht. Dit leidt tot de hoofdvraag: ‘Hoe kan Coachfinder coaches ondersteunen bij het vergroten van het werkgeluk middels coaching van werknemers van midden- en kleinbedrijven?’ Er is literatuur- en praktijkonderzoek uitgevoerd. Uit de literatuur komt naar voren wat de factoren van werkgeluk zijn, gebaseerd op het PERMA-model, en welke interventies coaches nog kunnen inzetten om het werkgeluk te vergroten, voortgekomen uit het Handboek werkgeluk. Uit het praktijkonderzoek kwam naar voren wat coaches al toepassen in hun coachgesprekken om het werkgeluk te vergroten en wat de visie van werknemers is op werkgeluk en coaching. Er kan geconcludeerd worden dat Coachfinder vier verschillende manieren heeft om coaches te ondersteunen bij het vergroten van het werkgeluk van werknemers. Deze vier manieren kunnen verwerkt worden in een speciale nieuwsbriefreeks voor coaches, waarin zij informatie krijgen over een positief psychologisch onderwerp (werkgeluk) en zij krijgen oefeningen die zij in de coachgesprekken met de werknemers kunnen toepassen.

Onderwerp
Het werkgeluk van werknemers vergroten via coaching
Auteur(s)
Vivian Jak
Jaar
2021