Samenhang Jobonzekerheid en Gereedheid tot coaching: Moderatie door Pro-actieve Persoonlijkheid en Self-Efficacy?

Onderzoek

Met deze scriptie heeft Sandra van Reeth meegedaan aan de NOBCO thesisprijs 2023.

Het gehele onderzoek is hier te lezen.

Samenvatting In de snel veranderende wereld van vandaag is het niet ondenkbaar dat meer mensen te maken krijgen met jobonzekerheid. Tegelijk is er een stijgende trend om coaching in te zetten. Deze studie onderzocht de samenhang tussen jobonzekerheid en de gereedheid tot coaching. Er werden 139 Belgische volwassenen bevraagd over deze constructen door middel van zelfrapportage vragenlijsten. Deze studie vond een negatieve samenhang tussen jobonzekerheid en gereedheid tot coaching; mensen die onzekerder zijn in hun job zijn minder gereed om zich te laten coachen. Uit de resultaten van de multiple regressieanalyse bleek het verband tussen jobonzekerheid en gereedheid tot coaching vergelijkbaar voor mensen variërend in proactiviteit en self-efficacy; er werden dus geen individuele verschillen gevonden. Wel werd een sterk verband gevonden tussen zowel een proactieve persoonlijkheid als self-efficacy met gereedheid tot coaching, wat kan betekenen dat individuen met een proactieve persoonlijkheid of een hogere mate van self-efficacy over het algemeen meer gereed zijn voor coaching. Deze bevindingen benadrukken het belang om het gevoel van jobonzekerheid te verminderen. Dit onderzoek draagt bij aan inzichten voor bedrijven, coaches, coachees en wetenschappers. Praktische implicaties en suggesties voor vervolgonderzoek worden benoemd.

Onderwerp
Samenhang Jobonzekerheid en Gereedheid tot coaching: Moderatie door Pro-actieve Persoonlijkheid en Self-Efficacy?
Auteur(s)
Sandra van Reeth
Jaar
2023