Het kiezen van een geschikte bijscholing kan lastig zijn. Het overzicht met activiteiten met een PE-vignet kan bij deze keuze ondersteunen. Het PE-vignet bestaat al sinds 2011 en het laat zien dat een opleiding, cursus, masterclass, training of workshop aansluit op de PE-criteria: toepasbaarheid, diepgang, deskundigheid en tastbaarheid die NOBCO hanteert.

Wat houdt een PE-vignet in?

Een PE-vignet wordt elke 2 jaar opnieuw verlengd. Veel van de opleidingen/ bijscholingsactiviteiten met PE-vignet dragen het keurmerk al jaren. Er zijn momenteel meer dan 100 bijscholingsactiviteiten die een PE-vignet dragen. Het PE-vignet laat zien dat het door een commissie getoetst, zodat je weet dat de bijscholing gericht is op het ontwikkelen van beroepscompetenties die horen bij het vak van coach. Bovendien biedt het aanbod op deze manier een inspirerende manier om voor jezelf te ontdekken hoe je je wilt ontwikkelen en waarin.

Als een opleiding, bijscholing of workshop die je hebt gevolgd geen erkend PE-vignet heeft, betekent het nog niet dat het geen waardevolle inzichten voor jou kan opleveren. We leren allemaal op onze eigen manier, aansluitend bij onze eigen behoefte, en onze ontwikkeling als coach. Kies dus wat bij jou past! De centrale vraag is vooral; hoe draagt het bij aan de ontwikkeling van je competenties als coach?

Commissie toekenning PE-vignet

Onze commissie toekenning PE-vignet beoordeelt of een opleiding in aanmerking komt voor een PE-vignet. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de PE-toetsingscriteria, welke door NOBCO zijn opgesteld. De commissie toekenning PE-vignet bestaat uit drie leden.

Mariska Verduijn
Voorzitter
Mariska Verduijn
Master Practitioner

Marjonne van den Hout
Lid
drs. Marjonne van den Hout
Senior Practitioner

Marjonne draagt eraan bij dat het PE aanbod voldoet aan de kwaliteitsrichtlijnen van de NOBCO.

Coachprofiel
Patrick Schoenmakers
Lid
drs. Patrick Schoenmakers