Klachtenformulier

Wilt u, alvorens u uw klacht kunt toelichten, deze vragen invullen.

  • De klachtencommissie behandelt alleen klachten over bij NOBCO aangesloten coaches.
  • De klachtencommissie verlangt van je dat je eerst je klacht hebt besproken met de betreffende coach.
  • De klachtencommissie neemt geen klachten in behandeling die ook reeds in behandeling zijn bij een andere instantie.

Over de persoon die de klacht meldt

Over de coach

Over de klacht