Klachtenformulier

Wij verzoeken u eerst deze vragen te beantwoorden.

  • De NOBCO neemt alleen klachten in behandeling die betrekking hebben op het beroepsmatige handelen van bij de NOBCO aangesloten coaches. Het heeft geen zin om uw klacht in te dienen.
  • De NOBCO neemt alleen klachten in behandeling die betrekking hebben op het beroepsmatige handelen van bij de NOBCO aangesloten coaches. Het heeft geen zin om uw klacht in te dienen.
  • Wij verzoeken u om eerst contact op te nemen met uw coach en uw bezwaren en klachten met hem of haar te bespreken. Als dat niet tot een voor u bevredigend resultaat leidt kunt u alsnog uw klacht indienen.
  • Wij verzoeken u om uw coach te informeren dat u voornemens bent een klacht tegen hem of haar in te dienen. Als u dat heeft gedaan kunt u alsnog uw klacht indienen.
  • Als u uw klacht reeds heeft ingediend bij een andere beroepsorganisatie dan zal de NOBCO uw klacht niet in behandeling nemen. Het heeft geen zin uw klacht in te dienen.

Over de persoon die de klacht meldt

Over de coach

  • Bedenk bij het omschrijven van uw klacht goed waarover u precies ontevreden bent. Wat u in dit veld schrijft zal gedurende de gehele klachtenprocedure als uitgangspunt dienen. U kunt er later niets meer aan toevoegen of veranderen.
  • Omschrijf uw klacht zo concreet en duidelijk mogelijk, maar houd het kort en bondig. Als de klachtencommissie meer informatie nodig heeft zal zij u daarom vragen.