De vaksectie natuurcoaching verbindt NOBCO-coaches met elkaar vanuit natuurcoaching. Coachen vanuit de natuur is een sterk groeiend specialisme binnen coaching. Steeds meer coaches gebruiken de natuur om cliënten tot duurzame ervaringen en inzichten te laten komen. De VNC organiseert verschillende activiteiten voor haar leden met als doel uitwisseling, inspiratie, verdieping en ontwikkeling.

De vaksectie natuurcoaching is er op gericht om de verschillende specialisaties binnen natuurcoaching te verbinden en verder te kunnen ontwikkelen. Daarnaast willen we andere coaches inspireren en informeren over de kracht van coachen in en met de natuur.

Coachen vanuit de natuur heeft meerwaarde

Coachen in de natuur werkt ontspannend, geeft een rustige prikkeling van de verschillende zintuigen. Een bewegend lichaam zet het brein in beweging: er is meer ruimte voor concentratie, helder denken, aandacht en creatieve denkprocessen. Gedachten en gevoelens komen letterlijk in beweging. De natuur geeft energie en positieve gevoelens. Het is makkelijker om afstand te nemen van dagelijkse dingen en vaste patronen omdat ‘je er even helemaal uit bent’. 

Bij coachen vanuit de natuur wordt veel gebruik gemaakt gebruik van metaforen. Deze natuurlijke symbolen en metaforen werken verhelderend en leiden tot diepe inzichten. De opgedane ervaringen met of in de natuur blijken zich keer op keer bij coachees stevig te verankeren, zodat duurzame verandering in privé- en werksituaties gerealiseerd worden.

De natuur is inzetbaar voor alle mogelijke coachvragen. Immers, onze eigen natuurlijke wijsheid is een waardevol kompas bij het maken van keuzes in leven en werk. 

Kernteam

Dirk-Jan Lekkerkerker
Lid
Dirk-Jan Lekkerkerker

Dirk-Jan zorgt, samen met de andere vaksectieleden, voor een goed functionerende Vaksectie Natuucoaching met inspirerende activiteiten die de seizoenen volgen.

Coachprofiel
Christina Weenk
Lid
Christina Weenk
Practitioner

Christina verbindt en inspireert natuurcoaches zodat zij, met de voeten in de klei, stevig staan voor hun vakmanschap.

Coachprofiel
Isabelle Smit
Lid
Isabelle Smit
Foundation

Isabelle inspireert coaches om de natuur te gebruiken bij hun coaching.