04
okt

De kracht van het verschil

Online
10:00 - 12:00
Online Downloaden als iCal

Informatie

Bureau Vie, de kracht van het verschil:

Tijdens deze online sessie, gehost door Bureau Vie, laten we elkaar meekijken in de wereld van ‘de ander’, waarmee we verschillen en vaak ook zo veel gemeenschappelijk hebben’. 

We staan hier stil bij alle aspecten van het begrip diversiteit; van klasse tot etniciteit, van geografische afkomst tot seksuele gerichtheid alles komt aan bod. Vragen als: Wat betekenen die deelidentiteiten voor mij? En wat breng ik mee naar een coachee, organisatie, werkvloer aan diversiteit?

“De meerwaarde van de diversiteitskaarten zit vooral op bewustwording, verbinding en inlevingsvermogen, en gelijkwaardigheid. Deelnemers worden zich door het delen van elkaars levensverhaal bewust van de verschillende diversiteitsdimensies waaruit een persoon bestaat. Personen die op het eerste gezicht op elkaar lijken (bijvoorbeeld met een qua oorsprong Nederlandse achtergrond) worden zich bewust van de verschillen en hoe deze verschillen deze persoon gevormd hebben. Bij iemand met een andere culturele achtergrond worden juist de gelijkenissen helderder, en denkt men ´dat is bij ons ook gewoon zo´. De gespreksonderwerpen die de kaarten opgang brengen zorgen er vooral ook voor dat mensen naar binnen gaan en stilstaan bij dimensies van hun leven waar ze normaal niet bij stilstaan”.

Wat levert het op:  De diversiteitskaarten dragen bij aan het vergroten van kennis bij de deelnemers over alles wat te maken kan hebben met diversiteit, inclusie en intersectionaliteit. Het geeft deelnemers inzichten in alle mogelijke aspecten die ook behoren tot directe en indirecte diversiteit. Intersectionaliteit en wordt vooral praktisch benaderd.

Filmpje over diversiteitskaarten: 
Diversiteitskaarten - YouTube

Annuleren van deelname 
Ben je op dinsdag 4 oktober onverhoopt verhinderd? Laat het ons dan uiterlijk maandag 3 oktober voor 10.00 uur weten via de 
e-mail onder vermelding van ‘NOBCO Webinar 4 oktober’. 
 
Bij annulering na maandag 3 oktober of afwezigheid zonder afmelding zijn we genoodzaakt je € 15,- exclusief btw in rekening te brengen voor de gemaakte administratiekosten.
 

Tot dinsdag 4 oktober! 

Inschrijven

Schrijf je in voor deze bijeenkomst.


Inschrijven voor deze bijeenkomst is niet (meer) mogelijk.