NOBCO doet oproep aan staatssecretaris en minister voor regulering van AI-coaching

maandag 22 april 2024

Begin 2024 stelde NOBCO het Ethisch Manifest AI op: ‘10 tips hoe om te gaan met AI’. Je leest daarin welke zaken je als coach dient te regelen om veilig gebruik te maken van Artificial Intelligence in je coachpraktijk. Samen met de Internationale Ethische Code geeft het manifest je kaders hoe je als coach veilig kunt werken met AI.

Hiermee voorkomen we echter niet dat mensen AI-coachingstools gebruiken die niet veilig zijn. Vanuit NOBCO is daarom een brief gestuurd naar de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen, en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Conny Helder, met een oproep tot regulering van AI-tools voor coaching. Het gaat met name om regulering van AI-coachingstools met betrekking tot:

  • Bescherming van persoonsgegevens;
  • Voorkomen van discriminatie en vooroordelen bij gebruik van datasets en algoritmes;
  • Duidelijkheid wie verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de dienstverlening;
  • Een doorschakelmogelijkheid naar een echte coach/begeleider/hulpverlener als nodig.

De brief is opgesteld in afstemming met enkele AI experts en inmiddels verstuurd naar beide bewindspersonen. NOBCO biedt aan om mee te denken in vervolgstappen naar regulering van AI-tools voor begeleiding van mensen. Wil je de brief lezen? Download de brief aan de rechterzijde.