Promovenda wint EMCC-posterprijs voor haar onderzoek naar werkingsmechanismen van coaching

dinsdag 01 november 2022

Promovenda Marjolein Stefens heeft met haar onderzoek de EMCC-posterprijs gewonnen. De focus van het promotieonderzoek dat wordt gefaciliteerd door NOBCO en de Open Universiteit, ligt op het vergroten van inzicht in de werkingsmechanismen van coaching. Voor het onderzoek worden data van de NOBCO Coaching Monitor geanalyseerd. Dit onderzoek levert een waardevolle bijdrage aan de evidence-based coaching praktijk.

Marjolein Stefens is vorig jaar begonnen aan een meerjarig promotieonderzoek dat in samenwerking tussen NOBCO en de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit tot stand is gekomen. De focus van dit onderzoek ligt op het vergroten van inzicht in de werkingsmechanismen van coaching. In september presenteerde Marjolein de eerste onderzoeksbevindingen op de jaarlijkse European Mentoring and Coaching Council (EMCC) Global Research Conference. Haar posterpresentatie werd bekroond met de prijs van ‘Best Academic Research Poster’.

Marjolein verdiepte zich voor dit onderzoek in een vragenlijst die de kwaliteit van de professionele relatie tussen coach en coachee in kaart brengt, namelijk de verkorte werkalliantie-vragenlijst (WAI-S) voor coaching. Volgens het theoretische model van Bordin (1979) bestaat de werkalliantie uit drie factoren, namelijk de emotionele band , en de mate van overeenstemming tussen zowel afgesproken taken als doelen . Er werden in dit onderzoek essentiële meetvraagstukken beantwoord met het oog op het in kaart brengen van de werkalliantie tussen coach en coachee over de tijd.

Onderzoeksdata uit NOBCO Coaching Monitor

Marjolein analyseerde hiervoor onderzoeksdata uit de Coaching Monitor van 490 coachees die de WAI-S tweemaal gedurende hun coachtraject invulden. In overeenstemming met de theorie leek een model dat onderscheid maakt tussen band , taken en doelen -factoren goed bij de data te passen. Daarnaast kon, met uitzondering van één vraag, gesteld worden dat de WAI-S als meetinstrument voldoet aan de assumptie van longitudinale meetinvariantie. Dit betekent dat scores op de WAI-S over de tijd indicatief zijn voor een daadwerkelijke verandering in de werkalliantie. Om tot een zo compleet mogelijke interpretatie van scores te komen wordt wel aanbevolen om de afname van deze vragenlijst met kwalitatieve input, zoals diepte-interviews met coachees, aan te vullen.

Ondanks dat toekomstig onderzoek naar de WAI-S nodig blijft, was dit een van de eerste studies waarin werd aangetoond dat de WAI-S voor coaching een geschikt instrument vormt waarmee coaches en onderzoekers de kwaliteit van werkalliantie gedurende het coachtraject kunnen meten. Daarmee levert dit onderzoek een waardevolle bijdrage aan de evidence-based coaching praktijk, waarin getoetste aannames hun weg naar toepassing in de praktijk vinden.

NOBCO Symposium Onderzoek en Coaching

Marjolein Stefens is een van de sprekers op de 13e editie van dit NOBCO-symposium dat op 24 november zal plaatsvinden. Op dit online event zullen de laatste (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van onderzoek naar coaching worden gedeeld. Nadere info is hier te vinden.

Over NOBCO

NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaching in Nederland. Leidend zijn in de ontwikkeling van het coachvak en bijdragen aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching is de missie van NOBCO. Sinds 2008 is NOBCO een onderdeel van European Mentoring & Coaching Council (EMCC Global): een inclusieve organisatie voor het verder ontwikkelen en bevorderen van de kwaliteit van coaching. EMCC is de ontwikkelaar en eigenaar van het EIA-keurmerk.