Als coach ben je je eigen instrument. Goed dus om te blijven investeren in je eigen professionele ontwikkeling als coach. Zo houd je, in Covey’s woorden, de zaag scherp. Als coachcommunity is leren dus vanzelfsprekend één van onze kernwaarden. NOBCO ondersteunt en stimuleert daarom de continue professionalisering van onze coaches. Permanente Educatie (PE) is een onderdeel van deze professionalisering, en is alles wat bijdraagt aan jouw professionele ontwikkeling als coach. Een belangrijk deel daarvan zijn bijscholingsactiviteiten, binnen en buiten NOBCO in de vorm van lezingen, workshops en trainingen. Daarnaast kun je ook denken aan literatuur die je leest, webinars en masterclasses die je bijwoont, of podcasts die je aan het denken zetten.

Jouw coachcompetenties blijven ontwikkelen

Velen van ons hebben intrinsiek al een continue interesse om kennis en expertise te ontwikkelen, bij te blijven, actuele state-of-the-art en best practices te kennen, en hun eigen professionele en persoonlijke groei te faciliteren. We doen dit allemaal op onze eigen manier, aansluitend bij onze eigen behoefte, en onze ontwikkeling als coach. De centrale vraag is vooral; draagt het bij aan de ontwikkeling van je competenties als coach?

Als je een EIA-certificering als coach aanvraagt of verlengt, toon je aan dat je aan permanente educatie doet voor minimaal het vereiste aantal uren voor jouw EIA-niveau. Ook laat je zien hoe dit bijdraagt aan jouw coachcompetenties.

PE-uren voor je certificeringsaanvraag

Belangrijk bij jouw certificeringsaanvraag is dat je reflecteert op je PE-activiteiten. Beschrijf wat je in je bijscholingsactiviteiten hebt geleerd en hoe je het geleerde toepast in jouw coachpraktijk. Je kunt hiervoor het Format Permanente Educatie gebruiken, dat je vindt op Mijn NOBCO.

Je kunt kiezen uit het bijscholingsaanbod met een PE-vignet van NOBCO. Dit hoeft echter niet. Je bent vrij om het bijscholingsaanbod te kiezen dat bij jouw ontwikkeling als coach past. Je bepaalt dan zelf hoeveel permanente educatie uren elke activiteit bedroeg, op basis van het aantal uur dat bijdroeg aan jouw professionele ontwikkeling als coach. Bij de beroepsgroep coaches is dat dus anders dan bij veel andere beroepsgroepen. Daar gaat het vaak om aanwezigheid en krijg je punten toegekend als je aanwezig bent geweest. Bij ons gaat het om de reflectie en om wat je geleerd hebt. Je kunt er uren aan toekennen die in lijn zijn met de uren die je hebt besteed aan dat wat je hebt geleerd. Alle uitleg over hoe je je PE onderbouwt voor een EIA-aanvraag lees je in de EIA-handleidingen (op Mijn NOBCO).

Meer informatie over activiteiten met een NOBCO PE-vignet

Inspiratie voor bijscholingsactiviteiten

Hier vind je een inspirerend overzicht van alles wat je kunt doen om je permanente educatie vorm te geven.

Inspiratie voor bijscholing