Tijdens het symposium: 'Coaching en Onderzoek: daar waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten’ is de NOBCO Thesisprijs 2017 uitgereikt. Het NOBCO-bestuur feliciteert de prijswinnares en hoopt dat haar scriptie de weg zal vinden naar de beroepsgroep en ver daarbuiten.

Uitkomst

Na een eerste beoordeling door het CWO werden 5 theses genomineerd en voor beoordeling naar de jury van de NOBCO Thesisprijs 2017 gestuurd.

De jury heeft haar beoordeling gebaseerd op vijf criteria:

1. de inhoudelijke kwaliteit,

2. de gehanteerde onderzoeksmethode,

3. de presentatie,

4. de bijdrage aan de theorievorming,

5. de bijdrage aan de beroepspraktijk.

Daarbij heeft zij rekening gehouden met het feit dat onderzoek vaak meer vragen oproept dan beantwoordt (en dat was bij deze theses niet anders) en dat het gaat om het onderzoek van studenten van zeer verschillende opleidingen en met andere begeleiders.

Gezien de enorme verschillen in thema en aanpak tussen de theses willen we daarbij geen onderscheid tussen 1e en 2e prijs maken. Derhalve is er dit jaar sprake van een gedeelde 1e plaats.

Winnaars

Een van deze twee prijzen gaat naar Joyce Moons voor haar these ‘Shift in the room – Myth or magic? How do coaches create a transformational shift in the room’. De jury vond de these van Joyce Moons origineel, interessant, inspirerend, wetenschappelijk en met een grote toepasbaarheid voor de praktijk. Tegelijk riep deze these ook vragen op, zoals: is dit fenomeen afhankelijk van de kenmerken van de coach, de coachee, of het ‘probleem’ / thema waarmee de coachee komt. Nieuw onderzoek en concrete voorbeelden kunnen laten zien in hoeverre transformationeel coachen in bredere zin toe te passen valt.

Lees hier de hele scriptie van Joyce Moons: Shift in the room – Myth or magic?

De andere prijs gaat naar Jet Zantvoord voor haar these ‘De verschillende effecten van probleem- en oplossingsgericht coachen op affect, cognitieve flexibiliteit, self-efficacy en doeloriëntatie’. De jury vond de these van Jet Zantvoord een mooi stuk vakwerk, met een duidelijke vraagstelling en een duidelijke antwoord. Het gebruik van een procesmodel draagt bij aan het beter begrijpen van de werking van oplossingsgericht coachen. Maar ook hier rezen vragen. Zo vroeg de jury zich af of deze resultaten, afkomstig van studenten die gevraagd zijn aan een studiegerelateerd probleem te denken, wel eenvoudig te generaliseren zijn naar de coachingspraktijk, waar coachees mogelijk met fundamentele problemen worstelen en waarbij het misschien verstandig is om ook naar de minder positieve reacties op het probleem te kijken. We zouden toekomstige onderzoekers van harte willen uitnodigen om dit onderzoek in de coachingspraktijk te herhalen.

Lees hier de hele scriptie van Jet Zantvoord

Beide winnaars ontvangen elk een cheque van € 750,-. De jury wil de winnaars en hun begeleiders van harte feliciteren.

Lees hier het complete juryrapport: Juryrapport Thesisprijs 2017