Aanvraagformulier PE-Vignet

* verplichte velden

Algemeen

Beschrijf hier alle erkenningen die je organisatie heeft gekregen van andere certificerende instellingen.


Gegevens contactpersoon

Praktisch

Beschrijf hier het totale aantal malen dat deze activiteit in de afgelopen jaren in deze vorm eerder is uitgevoerd door je organisatie.

Beschrijf bij startdata met verschillende locaties exact welke startdatum bij welke locatie hoort.


Activiteitomschrijving

Beschrijf hier op welke doelgroep je activiteit primair is gericht. Dit dient gelijk te zijn aan datgene dat hierover staat beschreven in de brochure en/of op de website van de betreffende activiteit.

Beschrijf hier het minimale opleidings- en ervaringsniveau van de deelnemers bij aanvang.

Beschrijf hier de eventuele samenhang van deze activiteit met andere activiteiten, bijvoorbeeld als de activiteit een module is van een leergang of onderdeel van een leerweg.


Opbouw en certificering

Beschrijf hier het aantal dagdelen waaruit de activiteit bestaat. Een dagdeel is een ochtend, middag of avond waarop de activiteit wordt gegeven.

Beschrijf hier het totale aantal contacturen van de activiteit. Een contactuur is een uur waarin de deelnemers in direct contact zijn met een trainer of opleider. Hieronder vallen dus wel (niet uitputtend): theorieoverdracht, oefenen onder begeleiding en bij de activiteit behorende begeleide intervisie en supervisie. Hieronder vallen dus niet alle uren waarin de deelnemer geen direct contact met een trainer of opleider heeft, waaronder (niet uitputtend): onbegeleide intervisie, onbegeleid oefenen, werken met proefcliënten, literatuurstudie, praktijkavonden en dergelijke.

Let op: het totale aantal contacturen per dagdeel kan niet hoger zijn dan het aantal contactdagdelen maal drie uur. Het kan wel lager zijn.

Beschrijf hier ook het soort voorbereiding dat wordt geëist of gesuggereerd.

Beschrijf hier hoe wordt getoetst of de geëiste of gesuggereerde voorbereiding daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Beschrijf hier het aantal uren dat de deelnemer gedurende de activiteit besteedt aan studie of oefenen. Het gaat hier dus niet om voorbereiding en niet om contacturen.

Beschrijf hier hoe wordt getoetst of de verwachte extra uren daadwerkelijk worden besteed aan de activiteit.


Eventuele EQA-accreditatie

Invullen als de activiteit onderdeel of module is van een EQA geaccrediteerde opleiding.


Eerdere toegekende PE-punten of PE vignet
Vermelding NOBCO-PE-punten op certificaat

Beschrijf hier of het PE Vignet en het aantal uren wordt vermeld op het aan de deelnemers uitgereikte certificaat.


Trainer

Geef duidelijk aan wat de kennis en ervaring is die de trainer(s)/begeleider(s) hebben met de inhoud van de activiteit. Waar, wanneer en hoe hebben ze deze ervaring opgedaan?
Beschrijf ook duidelijk wat ervaring is van de trainer(s)/begeleider(s) met het trainen en begeleiden van groepen, met name met het trainen en begeleiden van groepen van coaches. Op welke manier, hoe en wanneer is deze ervaring opgedaan?