Voor het aanvragen van jouw EIA-certificering maak je een portfolio van documenten waarmee je aantoont dat je aan de eisen van het door jou gewenste EIA-niveau voldoet. Het portfolio omvat een kwantitatief en een kwalitatief deel. 

Wat bevat het kwantitatief deel van je portfolio?

In dit deel van je portfolio toon je aan hoeveel ervaring je hebt en wat je doet aan bijscholing en aan intervisie of supervisie. Je onderbouwt:

  • Je totaal aantal cliënten en coachingsuren;
  • De lengte van je coachingservaring;
  • Hoe recente coachees de coaching door jou evalueren; 
  • Wat je doet aan bijscholing;
  • Je deelname aan intervisie of supervisie. 

Via onderstaande button vind je de kwantitatieve criteria per EIA-niveau op een rij, met de onderbouwing die hiervoor wordt gevraagd.

Bekijk de criteria

Wat bevat het kwalitatief deel van je portfolio?

In het kwalitatieve deel van je portfolio toon je het niveau van jouw coachcompetenties aan. Hiervoor ga je uit van de acht competenties uit het Competence Framework (CFW).

Je schrijft vijf leerjournaals met reflectie op jouw coachervaringen, ontvangen cliëntevaluaties, gevolgde intervisie/supervisie en/of jouw permanente educatie. Met deze leerjournaals onderbouw je het niveau van jouw competenties. 


Ook schrijf je een casestudie, om een beeld te geven hoe het is om door jou gecoacht te worden en hoe je jouw kennis toepast in je praktijk en waarom. In dit onderdeel wordt duidelijk hoe jij je als coach gedraagt en hoe je jouw klanten begeleidt. Dit is het hart van het assessmentproces. Hier kun je aantonen welke kwaliteiten jij hebt.

Bekijk de criteria

Zijn vrijstellingen mogelijk?

Er zijn vrijstellingen op enkele van de bovenstaande criteria mogelijk. Bijvoorbeeld als je een EQA-erkende coachopleiding (dat is een door EMCC/NOBCO geaccrediteerde coachopleiding) hebt gevolgd. Het is dan duidelijk dat je over de competenties uit het competence framework beschikt. Je hoeft dan alleen nog aan te tonen hoe je de competenties in de praktijk toepast en op peil houdt, en dat je aan de kwantitatieve eisen voldoet. 

Ook als je al EIA-gecertificeerd bent en een verlenging of een upgrade wilt aanvragen hoef je minder aan te tonen in je portfolio. 

Om zeker te weten dat je de juiste documenten verzamelt is er een handleiding per situatie beschikbaar voor coaches. Aangesloten coaches vinden deze op Mijn NOBCO