Wanneer een coachee ontevreden is over het handelen van een coach, kan er een klacht worden ingediend. De klacht wordt dan afgehandeld door de Commissie Klachtbehandeling, die de klachtenprocedure en het klachtenreglement hanteert.

De Internationale Ethische Code (IEC) bepaalt met name of je klacht gegrond is. De commissie beoordeelt of de betreffende coach heeft gehandeld, zoals van een redelijk handelend en bekwaam coach mag worden verwacht.

Uitspraken Commissie Klachtbehandeling

Een samenvatting van de uitspraken door de commissie klachtbehandeling vind je via deze link. Als NOBCO-coach kun je op het besloten gedeelte de volledige uitspraken van de Commissie Klachtbehandeling nalezen. 

Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan de commissie een aantal sancties opleggen, zoals: 

  • Geen vervolg; 
  • Het volgen van verplichte supervisie; 
  • Of in het uiterste geval, het laten vervallen van de certificering of aansluiting bij NOBCO.

De coach krijgt na de uitspraak de mogelijkheid om in beroep te gaan. 


Voorzitter
Carin van der Heijden

Sacha Loeffen
Lid
mr. Sacha Loeffen
Senior Practitioner

Sacha zorgt voor een zorgvuldige klachtbehandeling, met oog voor de procedure én de menselijk kant van de zaak.

Coachprofiel
Lidwien Kamp
Lid
drs. Lidwien Kamp
Master Practitioner

Lidwien zorgt voor een zorgvuldige klachtbehandeling, met oog voor de procedure én de menselijk kant van de zaak.

Coachprofiel
Cynthia Gielens
Plaatsvervangend lid
Cynthia Gielens
Senior Practitioner

Cynthia zorgt voor een zorgvuldige behandeling van klachten, met oog voor ethiek, menselijkheid en professionaliteit.

Coachprofiel

Ben je coach en heeft iemand een klacht tegen je ingediend?

Het is vaak een ingrijpende (emotionele) ervaring om te worden geconfronteerd met een klacht. Van onze coaches verwachten we dat ze adequaat en met enige zelfreflectie op de klacht ingaan. Ze moeten een schriftelijke reactie aan de Commissie Klachtbehandeling sturen. 

Wanneer je als coach een klacht binnenkrijgt, ontvangt je tegelijk de introductie voor de ondersteuning door de klachtbuddy: iemand die jou helpt bij bijvoorbeeld het hanteren van de klacht, het reflecteren op de inhoud, het formuleren van een reactie of het bespreken van de uitspraak van de Commissie Klachtbehandeling.