Je hebt een klacht over een NOBCO-coach

Wanneer de coach zich in jouw beleving niet houdt aan de ethische code en onethisch gedrag vertoont, kun je een klacht indienen. Je klacht wordt behandeld door de Commissie Klachtbehandeling. Wij staan als NOBCO voor de kwaliteit van het vakgebied beroepscoaching.

Wanneer kun je een klacht indienen?

  • Als jouw coach is aangesloten bij NOBCO;
  • Als jouw NOBCO-coach nalatig heeft gehandeld bij de uitvoering van een opdracht.

Hoe wordt jouw klacht verder afgewikkeld?

Om te toetsen of een klacht gegrond is kijkt de NOBCO Commissie Klachtbehandeling met name naar de Internationale Ethische Code (IEC). 

De commissie beoordeelt of de betreffende coach heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach mag worden verwacht, gezien de IEC. De commissie bekijkt of de klacht in overeenstemming is met de klachtenprocedure en het klachtenreglement.

In beroep gaan tegen de uitspraak 

Ben je het niet eens met de uitspraak van de Commissie Klachtbehandeling, dan kun je in beroep gaan tegen de uitspraak bij de Commissie van Beroep. Het is goed om je hier bewust te zijn van de kosten van de behandeling van het hoger beroep. 

Uitspraken commissie klachtbehandeling

Er is een samenvatting beschikbaar van de uitspraken die de Commissie Klachtbehandeling heeft gedaan. NOBCO-coaches kunnen op het besloten gedeelte de volledige uitspraken van de Commissie Klachtbehandeling nalezen.