Wetenschappelijk Onderzoek | CWO

NOBCO staat bekend als hét kenniscentrum voor coaching in Nederland. De Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek | CWO houdt zich bezig met het verzamelen en beschikbaar stellen van kennis en (wetenschappelijk) onderzoek over coaching.

Activiteiten CWO

  • Stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek onder aangesloten NOBCO-coaches. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van workshops over Evidence Based Coaching, over het opzetten van onderzoek en over het toepassen van onderzoeksresultaten in de eigen coachpraktijk.
  • Ondersteunen van relevant wetenschappelijk onderzoek met kennis, kunde en financiële middelen.
  • Stimuleren van publicaties over uitgevoerd onderzoek, onder andere door het organiseren en uitreiken van de tweejaarlijkse NOBCO-Thesisprijs.
  • Publiceren van nieuws en artikelen over coaching voor de NOBCO-Nieuwsbrief en op de Kennisbank van de NOBCO-website.
  • Adviseren van het onderzoeksteam Coaching Monitor, hét online evaluatie-instrument van NOBCO voor coachtrajecten.

Ben je op zoek naar informatie over (wetenschappelijk) onderzoek of wil je ondersteuning bij het opzetten/uitvoeren van een eigen onderzoek op het gebied van coaching en/of mentoring?

Neem dan contact op met David Brode, portefeuillehouder Onderzoek, Benchmark & Coaching Monitor via info@nobco.nl.

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

dr. ir. I. (Iris) Keasberry

Als beroepscoach zet ik mij graag actief in voor de NOBCO Commissie Wetenschappelijk Onderzoek. Ik vind het namelijk belangrijk dat coaches evidence based methoden gebruiken en de kwaliteit van hun handelen proberen te verbeteren door te reflecteren en evalueren. Sinds 2014 ben ik voorzitter van de CWO en trots op wat we sindsdien bereikt hebben met de Coaching Monitor, het jaarlijkse symposium en de samenvattingen van wetenschappelijke artikelen voor het e-magazine.

D. (David) Brode MSc

Wist je dat een simpele zoekactie naar boeken over coaching meer dan 40.000 exemplaren oplevert en dat 772 daarvan over evidence based coachen gaan? Wat doen we met kennis, hoe passen we die toe en wat zijn de effecten? De hoeveelheid kennis van coaching is enorm, maar kunnen we die omzetten en gebruiken om de effecten meetbaar te vergroten? Die vraag kan mij bezig houden en ik word enthousiast om als bestuurslid een bijdrage te leveren aan onderzoek naar de toegevoegde waarde van coaching. De Coaching Monitor als meet- en inzichtsinstrument is daar een prachtig voorbeeld van. En er is meer, ons speelveld is groot en heeft meerdere belanghebbenden. Ik creëer, onderhoud en bouw verbindingen met als doel het coachvak verder te professionaliseren. Als bestuurslid zal ik me met hart en ziel inzetten voor de verdere ontwikkeling van onze coaches, het vak en NOBCO.

S.C.T. (Sanne) Peeters

Al geruime tijd ben ik werkzaam als onderzoeker en sinds enkele jaren ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in de theoretische uitgangspunten van coaching, waarbij mijn belangstelling met name uitgaat naar de (positief) psychologische aspecten ervan. Ik ben zeer geïnteresseerd in het coaching veld en ben van mening dat er nog veel winst te behalen valt in het evidence-based maken van coaching. Als lid van de CWO zou ik hier dan ook graag een bijdrage aan willen leveren en zou ik graag wetenschappelijk onderzoek naar coaching toegankelijker en inzichtelijker willen maken voor beroepscoaches.

J.B. (Jacobien) ten Hoeve-Rozema

Vanwege mijn universitaire achtergrond in de psychologie werk ik in mijn praktijk altijd vanuit theorieën die werken. Ik ben namelijk arbeidspsycholoog, en ervaren coach en trainer op het gebied van (talent)ontwikkeling, vitaliteit, loopbaan, teamdynamiek en communicatie; en gespecialiseerd in culturele diversiteit in een internationale omgeving.  Ik vind het belangrijk dat coaching een professie is en blijft. Daarom ben ik lid van de CWO, ik wil graag  wetenschappelijk onderzoek bevorderen en toegankelijk maken voor beroepscoaches.

dr. R. (Roeslan) Leontjevas

Als coach of cliënt hoor je anekdotische verhalen over specifieke methoden die werken in coaching. Maar zonder gedegen wetenschappelijk onderzoek weten we niet zeker wat nou écht werkt en waarom. Als wetenschapper en universitair docent verwelkom ik dat steeds meer coaches interesse hebben in wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van specifieke werkwijzen in coaching.

R. (Rendel) de Jong

Dr Rendel de Jong studeerde organisatiepsychologie, promoveerde op stress en effectiviteit van managers, gaf master/post master onderwijs en deed onderzoek mbt A&G-Psychologie, Psychotherapie, aan VU en UU. Heden post master onderwijs A&O-psychlogie, gastcolleges. In de nasleep van mijn promotie onderzoek vanaf de jaren negentig praktijk van en onderzoek naar coaching. Aandacht voor gezondheid en effectiviteit van de coachee (én diens mede-werkers). Door een ECCM-conferentie geïnspireerd tot gebruik andere bronnen naast vragenlijsten, in dit geval de brieven van Vincent van Gogh. Ik zie graag meer gebruik van dagboeken, biografieēn etc, in aanvulling op vragenlijsten. Kritisch bespreken van onderzoeksartikelen is een belangrijke taak van de CWO. In aanvulling daarop wil ik in dialoog met (andere) practici onderzoek (kritisch) te bekijken en vertalen in praktische toepassingen.