Wetenschappelijk Onderzoek | CWO

NOBCO staat bekend als hét kenniscentrum voor coaching in Nederland. De Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek | CWO houdt zich bezig met het verzamelen en beschikbaar stellen van kennis en (wetenschappelijk) onderzoek over coaching.

Activiteiten CWO

  • Stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek onder aangesloten NOBCO-coaches. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van workshops over Evidence Based Coaching, over het opzetten van onderzoek en over het toepassen van onderzoeksresultaten in de eigen coachpraktijk.
  • Ondersteunen van relevant wetenschappelijk onderzoek met kennis, kunde en financiële middelen.
  • Stimuleren van publicaties over uitgevoerd onderzoek, onder andere door het organiseren en uitreiken van de tweejaarlijkse NOBCO-Thesisprijs.
  • Publiceren van nieuws en artikelen over coaching voor de NOBCO-Nieuwsbrief en op de Kennisbank van de NOBCO-website.
  • Adviseren van het onderzoeksteam Coaching Monitor, hét online evaluatie-instrument van NOBCO voor coachtrajecten.

Ben je op zoek naar informatie over (wetenschappelijk) onderzoek of wil je ondersteuning bij het opzetten/uitvoeren van een eigen onderzoek op het gebied van coaching en/of mentoring?

Neem dan contact op met David Brode, portefeuillehouder Onderzoek, Benchmark & Coaching Monitor via info@nobco.nl.

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

E. (Eddy) de Waart MSc

Voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek. Zou het niet gaaf zijn om te weten hoe je jouw effectiviteit in coaching kan vergroten? Dat vraagt wel om een kritische houding van ons als coaches, bijvoorbeeld hoe we ons opstellen, wat we vragen, welke aanpak we hanteren en hoe we ons met de cliënt verhouden. Theorie en kennis uit kwantitatief onderzoek kan daar richtinggevend voor zijn. En kwalitatief onderzoek, zoals action research, kan ons helpen deze theorie te toetsen in onze eigen praktijk. Mijn ambitie als beroepscoach (MSc) en voorzitter van de CWO is om onderzoek en coaching dichter bij elkaar brengen. Zowel om onderzoek te gebruiken als inspiratie om effectiever te werken en ook om vragen van coaches te gebruiken om onderzoek naar coaching te stimuleren. Ik hoop met de CWO een praktische vertaalslag te maken van al het moois dat verricht is en verricht wordt in de wereld van wetenschap naar bruikbare kennis en handvatten voor coaches.

dr. J.J.E. (Johan) Lataster

Hoe blijven we ons als mens gedurende ons leven ontwikkelen: biologisch, cognitief, sociaal en emotioneel? Hoe beïnvloeden deze ontwikkelingen elkaar en de wijze waarop we keuzes maken? En hoe kun je mensen in al hun levensfasen optimaal begeleiden richting groei, zelfrealisatie en welzijn? Dit zijn vragen waar ik mij als universitair hoofddocent levenslooppsychologie en onderzoeker aan de Open Universiteit mee bezighoud. Mijn interesse gaat daarbij nadrukkelijk uit naar het samenbrengen van inzichten uit psychologie en coaching, om mensen wetenschappelijk onderbouwd te ondersteunen bij het richting geven aan hun leven. Wetenschappelijk onderzoek en evidence-based werken zijn belangrijke pijlers onder onze opleiding, maar evenzo belangrijk is een goede voeling met de beroepspraktijk. De CWO opereert precies op dit snijvlak van wetenschap en praktijk, en als lid hiervan hoop ik dan ook dat we van elkaar lerend tot nieuwe inzichten komen die leiden tot verdieping en verbetering van het coachvak.

dr. E. (Eefje) Rondeel

Na mijn promotieonderzoek ben ik mij gaan bezighouden met het overdragen van mijn kennis over psychologie en gedrag aan anderen. Dat doe ik momenteel als zelfstandig docent en trainer, maar ook als lector bij de hbo-master opleiding Toegepaste Psychologie voor Professionals van het NCOI. Een aantal jaren geleden rondde ik zelf de basisopleiding coaching af, en dit vakgebied is me sindsdien blijven boeien. Regelmatig ontwikkel en geef ik masterclasses over coaching, waarbij evidence-based coachen altijd centraal staat. De steeds vaker gehoorde uitspraak “de ene helft van Nederland coacht de andere helft van Nederland” is voor mij een signaal dat er veel winst te behalen is op het gebied van de professionalisering van het coachvak. Heel graag draag ik daar aan bij, vanuit mijn affiniteit met coaching, maar ook vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond. Een plek in de CWO is mij dan ook op het lijf geschreven!

D. (David) Brode MSc

Bestuurslid Benchmark & Onderzoek en vicevoorzitter NOBCO. Wist je dat een simpele zoekactie naar boeken over coaching meer dan 40.000 exemplaren oplevert en dat 772 daarvan over evidence based coachen gaan? Wat doen we met kennis, hoe passen we die toe en wat zijn de effecten? De hoeveelheid kennis van coaching is enorm, maar kunnen we die omzetten en gebruiken om de effecten meetbaar te vergroten? Die vraag kan mij bezig houden en ik word enthousiast om als bestuurslid een bijdrage te leveren aan onderzoek naar de toegevoegde waarde van coaching. De Coaching Monitor als meet- en inzichtsinstrument is daar een prachtig voorbeeld van. En er is meer, ons speelveld is groot en heeft meerdere belanghebbenden. Ik creëer, onderhoud en bouw verbindingen met als doel het coachvak verder te professionaliseren. Als bestuurslid zal ik me met hart en ziel inzetten voor de verdere ontwikkeling van onze coaches, het vak en NOBCO.

J.B. (Jacobien) ten Hoeve-Rozema MSc.

Vanwege mijn universitaire achtergrond in de psychologie werk ik in mijn praktijk altijd vanuit theorieën die werken. Ik ben namelijk arbeidspsycholoog, en ervaren coach en trainer op het gebied van (talent)ontwikkeling, vitaliteit, loopbaan, teamdynamiek en communicatie; en gespecialiseerd in culturele diversiteit in een internationale omgeving.  Ik vind het belangrijk dat coaching een professie is en blijft. Daarom ben ik lid van de CWO, ik wil graag  wetenschappelijk onderzoek bevorderen en toegankelijk maken voor beroepscoaches.

R. (Rendel) de Jong PhD

Dr Rendel de Jong studeerde organisatiepsychologie, promoveerde op stress en effectiviteit van managers, gaf master/post master onderwijs en deed onderzoek mbt A&G-Psychologie, Psychotherapie, aan VU en UU. Heden post master onderwijs A&O-psychlogie, gastcolleges. In de nasleep van mijn promotie onderzoek vanaf de jaren negentig praktijk van en onderzoek naar coaching. Aandacht voor gezondheid en effectiviteit van de coachee (én diens mede-werkers). Door een ECCM-conferentie geïnspireerd tot gebruik andere bronnen naast vragenlijsten, in dit geval de brieven van Vincent van Gogh. Ik zie graag meer gebruik van dagboeken, biografieēn etc, in aanvulling op vragenlijsten. Kritisch bespreken van onderzoeksartikelen is een belangrijke taak van de CWO. In aanvulling daarop wil ik in dialoog met (andere) practici onderzoek (kritisch) te bekijken en vertalen in praktische toepassingen.