NOBCO kent naast een bestuur en secretariaat ook een aantal vaste commissies. Elke commissie heeft een eigen opdracht, welke door het bestuur is vastgesteld. Hierin zijn hun specialistische taken en werkzaamheden vastgelegd. Alle commissieleden hebben een inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de taken en werkzaamheden die zij verrichten. 

Het bestuur streeft ernaar om uitvoerende taken zoveel mogelijk onder te brengen bij het secretariaat en bij de verschillende commissies en werkgroepen.

Zo wordt het beleidsplan uitgevoerd en kan de rol van het bestuur zoveel mogelijk coördinerend en beleidsbepalend zijn.