Klachtenprocedure NOBCO

Samenhangend met de Internationale Ethische Code voor coaches heeft NOBCO een klachtenprocedure en klachtenreglement.

Geregistreerde klachtencommissie

Doel van de klachtenprocedure is het uniform en objectief onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van cliƫnten of opdrachtgevers over bij NOBCO aangesloten beroepscoaches. Klachtenprocedures worden volgens het klachtenreglement afgehandeld door de Klachtencommissie.

Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • nalatig handelen van NOBCO-coach bij uitvoering van een opdracht
  • financiĆ«le geschillen, voortvloeiend uit het coachingscontract

Klachtenreglement

Klik hier voor het complete Klachtenreglement.

Klacht indienen

Heb je een klacht, waar je met je coach samen niet uitkomt? Een klacht over een NOBCO-coach kun je indienen via deze link.

Alle uitspraken omtrent klachten, kun je als NOBCO-coach vinden op het besloten gedeelte.

Klachtencommissie

M. (Martin) Heynen

Van coaches mag een hoog ethisch bewustzijn worden gevraagd. Het is belangrijk dat coachees die vinden dat hun coach fouten heeft gemaakt ergens terecht kunnen met hun grieven. Als lid van de klachtencommissie beoordeel ik samen met Edward en Arvid die klachten. Het is onze taak om eerlijk en transparant beide verhalen tegen elkaar af te wegen, en te komen tot een uitspraak die recht doet aan de situatie en de Ethische Code. Ik ben blij dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan het op een hoger plan brengen van ons mooie vak.

E. (Edward) Dijxhoorn

Vertrouwen ligt aan de basis van de relatie tussen coach, coachees en opdrachtgevers. Evenzo is vertrouwen het fundament waarop de behandeling van klachten is gestoeld. Als voorzitter van de klachtencommissie acht ik het onder meer mijn taak om te zorgen dat partijen in een, in het klachtenreglement verankerde, open dialoog de ontsporing van hun relatie kunnen bespreken. Mijn lange ervaring als advocaat, bestuurder, toezichthouder en, niet in de laatste plaats, mediator moeten daarbij van pas kunnen komen.

A.J. (Arvid) Buit

Als executive coach, supervisor maar zeker ook als mens geloof ik in authenticiteit, ethisch-bewustzijn en een verantwoordelijkheid groter dan jezelf. Binnen de klachtencommissie mogen wij onafhankelijk bijdragen aan de professionele ontwikkeling van alle NOBCO-coaches en het uitstralen van kennis/kunde richting opdrachtgevers.