Commissies

Naast het bestuur en secretariaat heeft NOBCO een aantal vaste commissies, die specialistische taken en werkzaamheden verrichten. Elke commissie heeft een eigen door het bestuur vastgestelde opdracht, waarin hun taken en werkzaamheden zo goed mogelijk zijn vastgelegd.

Het bestuur streeft ernaar om uitvoerende taken zoveel mogelijk onder te brengen bij het secretariaat en bij de verschillende commissie en werkgroepen. Dit zorgt ervoor dat het beleidsplan wordt uitgevoerd en dat de rol van het bestuur zoveel mogelijk coördinerend en beleidsbepalend kan zijn.

Commissies:
- Marketing & communicatie
- Klachtencommissie
- Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)
- Permanente Educatie I PE
- EIA-keurmerk