Vaksecties

Een aantal specialismen binnen coaching zijn verenigd in vaksecties, zoals Executive Coaching en Natuur Coaching. De vaksectie Sportcoaching is in oprichting. De NOBCO-vaksecties organiseren activiteiten voor hun specifieke doelgroep en voor coaches, die zich (willen) specialiseren en geïnteresseerd zijn in deelname aan de betreffende vaksectie.