NOBCO-Thesisprijs Coaching

De NOBCO wil onderzoek naar coaching stimuleren. Hiertoe wordt er tweejaarlijks een prijs uitgeloofd voor de beste thesis op dit gebied.

Thesis over Coaching

Het kan zowel een master- als een bachelorthesis betreffen, afgerond tussen 1 september 2016 en 1 september 2018 door een student aan een Nederlandse of Belgische universiteit, hogeschool of post-HBO of een Nederlandse student aan een buitenlangse universiteit. Co-producties van twee of drie studenten en Engelstalige scripties zijn toegestaan. Eigen empirisch onderzoek geniet in principe voorkeur, maar goed gedocumenteerde case-studies of meta-analyses komen ook in aanmerking. De thesis dient door de onderwijsinstelling met een voldoende te zijn gehonoreerd.

Voorwaarden deelname aan NOBCO-Thesisprijs Coaching

  • Je bent student aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit, hogeschool of post-HBO-opleiding, of een Nederlandse student aan een (andere) buitenlandse universiteit
  • Je hebt een master- of bachelorthesis afgerond tussen 1 september 2016 en 1 september 2018
  • Coproducties van maximaal 3 studenten zijn toegestaan
  • Eigen empirisch onderzoek geniet voorkeur, maar goed gedocumenteerde casestudies of meta-analyses komen ook in aanmerking
  • Jouw thesis is door de onderwijsinstelling als minimaal voldoende beoordeeld

Selectie en beoordeling

De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek | CWO maakt uit de ingezonden theses een longlist. De vakjury stelt uit de longlist een shortlist van 3 genomineerden samen en kiest een winnaar, die aan alle voorwaarden voldoet.

De leden van de NOBCO Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) maken uit de ingezonden theses een eerste selectie (long list). De vakjury, bestaande uit deskundigen uit het veld en de wetenschap, stelt uit de longlist een een shortlist van drie genomineerden samen en kiest uit deze drie de winnaar. De jury bestaat dit jaar uit de volgende leden:

  • Prof. dr. Karen van Dam (hoogleraar Open Universiteit)
  • Dr. Rendel de Jong (onderzoeker Universiteit Utrecht en lid CWO)
  • Charlotte van den Wall Bake (Voorzitter NOBCO)
  • Drs. Heleen Hordijk (directeur Baak Coaching en het Europees Instituut)

Prijs en prijsuitreiking

Aan de winnaar zal een geldprijs van € 1.000,- en een certificaat worden toegekend. De andere twee genomineerden ontvangen elk een geldprijs van € 250,- en een certificaat.

De prijzen worden uitgereikt tijdens het NOBCO-symposium Onderzoek & Coaching dat plaatsvindt op 30 november 2018. De schrijvers van de genomineerde theses geven een korte presentatie over hun onderzoek en thesis, waarna de jury de winnaar van de hoofdprijs bekendmaakt en de prijzen overhandigt. De theses van de drie genomineerden worden geplaatst op de NOBCO website en de executive summaries zullen worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Coaching.

Inzending

De thesis dient voor 10 oktober 09:00 2018 digitaal te worden ingediend via info@nobco.nl

Archief

Thesisprijs 2010
Thesisprijs 2012
Thesisprijs 2014
Thesisprijs 2017