NOBCO Thesisprijs Coaching 2021

De Nederlandse Orde van Beroepscoaches stelt zich ten doel de professie van coaching kwalitatief te ontwikkelen door o.a. wetenschappelijk onderzoek en publicaties op dit gebied te stimuleren. Hiertoe wordt de NOBCO Thesisprijs tweejaarlijks uitgeloofd aan de beste afstudeerscriptie over coaching. Doe mee en maak kans op deze eer en een geldprijs!

Thesis over Coaching

De thesis dient als hoofdonderwerp coaching[1], mentoring of navenante begeleidingsvormen te hebben. Eigen empirisch onderzoek geniet in principe de voorkeur, maar goed gedocumenteerde case-studies of meta-analyses komen ook in aanmerking. Het kan zowel een master- als een bachelor-thesis betreffen, afgerond tussen 1 september 2019 en 1 september 2021 door een student aan een Nederlandse of Belgische Universiteit, Hogeschool of post-HBO of een Nederlandse student aan een buitenlandse universiteit. Co-producties van twee of drie studenten zijn toegestaan. De thesis dient in het Nederlands of Engels te zijn geschreven en door de onderwijsinstelling met een voldoende te zijn gehonoreerd.

Selectieprocedure

De NOBCO Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) maakt uit de ingezonden theses een eerste selectie. De Thesisprijsjury stelt vervolgens hieruit een shortlist van drie genomineerden samen en kiest uit deze de winnaar. De jury van deskundigen uit het veld en de wetenschap wordt in 2021 definitief bekend gemaakt.
In 2019 bestond de jury uit:

  • Dr. Kilian Wawoe (HR consultant, docent HR management Vrije Universiteit Amsterdam en gast jurylid) zal optreden als voorzitter voor de jury van 2019
  • Anje-Marijcke van Boxtel (Organisatiepsychoog, executive (team) coach in business en sport, docent en auteur, lid Raad van Advies NOBCO)
  • Dr. Sanne Peeters (Assistant professor, onderzoeker en docent Open Universiteit en lid CWO)
  • Charlotte van den Wall Bake (Voorzitter NOBCO en coach)

De jury behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende kwalitatief goede inzendingen de NOBCO Thesisprijs een jaar op te schorten of de afrondingstermijn te verlengen.

Geldprijs, certificaat en uitreiking

Er is een prijzenpot van totaal € 1.500,- welke door de jury naar keuze wordt verdeeld onder maximaal 3 winnaars. De winnaars ontvangen tevens een certificaat.

De prijzen worden uitgereikt op de Landelijke NOBCO Bijeenkomst ‘Onderzoek en Coaching’ die eind 2021 plaatsvindt. De schrijvers van de genomineerde theses krijgen dan de gelegenheid hun producten kort toe te lichten aan het publiek van beroepscoaches, inkopers van coachdiensten, uitgeverijen van coachboeken en onderzoekers. Vervolgens zal de jury de winnaar(s) bekend maken en de prijs overhandigen.

De theses van de drie genomineerden worden gepubliceerd op de NOBCO website.

Inzending

De thesis en het 'Formulier inzending thesisprijs' dienen voor 10 oktober 2021 digitaal te zijn ingezonden via info@nobco.nl

Archief

Thesisprijs 2019
Thesisprijs 2017
Thesisprijs 2014
Thesisprijs 2012
Thesisprijs 2010

-----------------------------------------

[1] De NOBCO definitie van coaching: Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door 1) bewustwording en persoonlijke groei, 2) het vergroten van zelfvertrouwen en 3) het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.